ตัวช่วยแปลศัพท์, นิยามศัพท์,อ่านออกเสียงศัพท์ online

สวัสดีครับ

ผมขอแนะนำเว็บที่ช่วยท่าน….

A-แปลศัพท์จากอังกฤษ เป็นไทย จากดิก Google English – Thai Dictionary

B-ให้ความหมายศัพท์ จากดิก อังกฤษ – อังกฤษCambridge Dictionary

C-อ่านเสียงภาษาอังกฤษของศัพท์ทุกคำ

วิธีใช้งาน ทำอย่างนี้ครับ

1)ไปที่ http://www.esldesk.com/reading/esl-reader

2) พิมพ์ หรือ Copy ข้อความภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการ ใส่ลงไปในพื้นที่สี่เหลี่ยมตามภาพข้างล่างนี้

(ใส่ได้คราวละไม่เกิน 20,000 ตัวอักษรถ้าเกินมันจะตัด)

และคลิก Click here

eslreader

 


 A - ถ้าต้องการให้แปลศัพท์จากอังกฤษ เป็นไทย ให้คลิกปุ่ม Translation  และคลิกเลือก Thai  ตามภาพข้างล่างนี้

พอคลิกที่คำศัพท์ในพื้นที่สี่เหลี่ยม ท่านจะได้เห็นความหมายจาก Google English – Thai Dictionary  ใน tab ใหม่

translation thai

 


 B -  ถ้าต้องการทราบความหมายศัพท์ จากดิก อังกฤษ – อังกฤษCambridge Dictionary

ให้คลิกปุ่ม Definition  และคลิกเลือก Cambridge Dictionary ตามภาพข้างล่างนี้

พอคลิกที่คำศัพท์ในพื้นที่สี่เหลี่ยม ท่านจะได้เห็นความหมายจาก Cambridge Dictionary ใน tab ใหม่

definition

 


 C - ถ้าต้องการฟังเสียงอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษของคำใด ก็ให้คลิกที่ไอคอนรูปลำโพง ตามภาพข้างล่างนี้

พอคลิกที่คำศัพท์ในพื้นที่สี่เหลี่ยม ท่านจะได้ฟังเสียงอ่านศัพท์คำนั้น

sound esldesk

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.