Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประกาศของ Webmaster

homepage e4thai

เรียนทุกท่าน

       หลังจากที่ทู่ซี่กับการใช้ server รวมมานาน ผมก็ได้ข้อสรุปว่า ถึงเวลาแล้วที่เว็บ www.e4thai.com ต้องซื้อ server แยกของตัวเอง เพื่อให้รองรับกับจำนวนผู้เข้าใช้เว็บวันละ 7-9000 คน ซึ่งในอนาคตอาจจะเกินหมื่น และปริมาณการดาวน์โหลดไฟล์วันละ 70-80 GB ซึ่งในอนาคตอาจจะถึงวันละ 100 GB

       เพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี เว็บ e4thai.com ก็อาจจะเข้าได้บ้าง เข้าไม่ได้บ้าง ผมหวังว่า พอทำเสร็จแล้วเว็บนี้ก็น่าจะสามารถรับใช้ท่านโดยไม่สะดุด จึงขอให้ท่านอดทนหน่อย  และขอขอบคุณที่กรุณาอดทนกับเว็บนี้

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com