Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ถ้าเข้าเว็บยากหรือเข้าไม่ได้-ทิ้งไว้สักระยะและเข้ามาใหม่

homepage e4thai

สวัสดีครับ
          บางเวลา เว็บ e4thai.com เข้ายากหรือเข้าไม่ได้ ผมสอบถามไปที่บริษัท Server ที่ผมเช่าพื้นที่เขา ได้รับคำตอบว่า “เว็บลูกค้ามี load สูง” ในแง่หนึ่งก็น่าภูมิใจที่ e4thai.com มีประโยชน์ต่อท่าน วันหนึ่ง ๆ มีท่านผู้อ่านเข้ามาโหลดไฟล์สูงถึง 70 – 80 GB  และมีคนเข้าใช้เว็บประมาณ 7000-9000 คน  และแม้ว่าผมจะซื้อ Bandwidth ชนิด Maximum แล้วก็ยังมีปัญหาบ้าง

          ในเรื่องนี้ ผมก็ต้องขออภัยท่านผู้อ่านด้วย  และถ้าท่านเจอปัญหานี้ ก็ทิ้งไว้สักระยะแล้วกันครับ แล้วค่อยเข้ามาใหม่ ตอนนั้นเว็บน่าจะบริการท่านได้ ต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งครับ 

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com