Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เมื่อถูกชาวต่างชาติถามเส้นทาง ทำไงดี!!

telldirection

เมื่อถูกชาวต่างชาติถามเส้นทาง ทำไงดี!!

ที่มา:  http://www.edufirstschool.com/learn-english/เมื่อถูกชาวต่างชาติถามเส้นทาง-ทำไงดี.html/

เคยเป็นกันไหมค่ะ เมื่อถูกชาวต่างชาติเข้ามาถามเรื่องเส้นทาง แต่ไม่สามารถตอบได้ ทั้งทีรู้เส้นทางเป็นอย่างดี แต่ตอบไม่ได้ เนื่องจากนึกคำศัพท์ไม่ออก หรือ เรียงประโยคตำตอบไม่ได้ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ งั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้สำหรับการบอกเส้นทาง และประโยคการบอกเส้นทางง่ายๆ เมื่อถูกชาวต่างชาติเข้ามาถามเรื่องเส้นทางกันค่ะ

** คำศัพท์ **

Go straight (โกสเตรท์) ตรงไป               Turn right (เทิรน์ไรท์) เลี้ยวขวา

Turn left (เทิรน์เล็ฟท์) เลี้ยวซ้าย              Right side (ไรท์ไซด์) ฝั่งขวา

Left side (เล็ฟท์ไซด์) ฝั่งซ้าย                  Between (บีทวีน)-อยู่ระหว่าง

Across from (อะครอสฟรอม) ตรงข้าม      Next to (เน็กซท์ทู) ข้างๆ

Around (อะเราน์ดฺ) ใกล้ๆ

At the corner (แอ๊ทเดอะคอร์เนอร) ตรงหัวมุม

**บอกเส้นทางโดยให้เดินไป

Go straight ahead as far as the traffic lights. Then turn right .
( โก สเตร้ท อะเฮด แอส ฟา แอส เธอะ แทรฟฟิก ไล้ส เธน เทิน ไร้ท )
เดินตรงไป จนถึงสัญญาณ ไฟจราจร แล้วเลี้ยวขวา

บอกจุดเริ่มต้น = You are here .
( ยู อาร์ เฮีย )
คุณอยู่ตรงนี้

When you go out of the hotel……..
( เว็น ยู โก เอ้า อ๊อฟ เธอะ โฮเทล)
เมื่อคุณออกจากโรงแรม…. จากนั้นก็ต่อด้วยข้อความต่อไปนี้

- ข้ามถนน = Cross over the road.

- เดินตรงไป = walk along the road / Walk straight on / Go straight on.

- เดินผ่านโรงเรียน = Walk pass the school / Go pass the school.

- เดินไปประมาณ 5 นาที = Walk for about 5 minutes

- สี่แยก = Intersection / crossroads

- สามแยก = Junction

- ไฟจราจร = Traffic lights

- สุดถนน = at the end of the road.

- ข้างขวา / ข้างซ้าย = on your right / left

- ติดกับโรงเรียน = next to school

- ก่อนถึงโรงเรียน = just before school

- มุมถนน = at the corner

**บอกเส้นทางโดยให้ใช้รถแท็กซี่

- You can catch a taxi / take a taxi . It will take you there in 5 minutes.
( ยู แคน แคช อะ แท็คซิ / เทค อะ แท็คซิ อิท วิวล์ เทค ยู แดร์ อิน เทน มินิทส )
คุณสามารถไปรถแท็กซี่ และจะพาคุณไปที่นั่นใน 5 นาที

**บอกเส้นทางโดยใช้รถประจำทาง

Take a number 540 bus. That’ll take you pass…(บอกสถานที่ ) and then you get off at…
(เทค อะ นัมเบอร์ 540 บัส แธทอิล เทค ยู พาสท……… แอนด์ เธน ยู เกท ออฟ แอท
ไปรถประจำทางเบอร์ 540 ก็จะผ่าน….(สถานที่) จากนั้นลงรถที่….. (บอกสถานที่)

สำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้รถประจำทาง

- ขึ้นรถ = take / catch / get on
( เทค / แคช / เกท ออน

- ลงรถ = get off.
( เกท ออฟ )

- เบอร์รถ = bus number 540 / a number 540 bus
( บัส นัมเบ่อร์ 540 / อะ นัมเบ่อร์ 540 บัส )

(ข้อสังเกต เมื่อใช้ bus number 21 จะไม่มี article ‘ a ‘ นำหน้า)

- ป้ายรถเมล์ = bus stop
( บัส สตอพ )

- รถแล่นผ่านอะไรบ้าง = It will take you pass………
( อิท วิว เทค ยู พาส ) บอกสถานที่ว่าผ่านอะไร?

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ ที่นี้ก็พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมค่ะ   ถ้าหากกถูกถามเรื่องเส้นก็สามารถนำคำศัพท์ หรือประโยคเหล่านี้มาใช้ได้

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com