Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านข่าวเด่นรายสัปดาห์นสพ. Bangkok Post

bangkokpostCover

สวัสดีครับ

ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์รายวันBangkok Post ทั้งฉบับทุกวันทำไม่ไหว  ก็เริ่มฝึกด้วยการอ่านสรุปข่าวรายสัปดาห์ ๆ ละชิ้นเดียว  อย่างนี้น่าจะพอไหวนะครับ  ส่วนใหญ่เป็นข่าวดังในประเทศที่เราก็รู้เรื่องราวกันอยู่แล้ว  ที่ผมจัดมาให้นี้เป็นสรุปข่าวเด่นในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Highlights of the week | Bangkok Post: news: คลิก

การฝึกอ่านต้องอึด  ต้องอดทน   จึงจะได้รับผลที่หวัง 

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com