ตัวอย่าง story ใน Anecdotes in American English

ระดับ Elementary

E sample

ระดับ Intermediate

I sample

ระดับ Advanced

A sample