Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

100 ถ้อยคำ ใช้ขึ้นต้นประโยคสนทนา เวลาพูด

วิธีฝึก

[1] คลิกประโยคที่ต้องการฝึก

[2] แต่ละประโยคให้ฝึก 4 อย่าง

-ฝึกอ่านและตีความให้เข้าใจ

-ฝึกฟังให้คุ้นหู

-ฟังเสร็จแล้ว ฝึกพูดตามเขา แต่ไม่จำเป็นต้อง copy คำพูดทุกคำ

-ฝึกแต่งประโยค โดยใช้ถ้อยคำที่เขาให้มา และหาศัพท์ที่ต้องใช้ในสถานการณ์จริง ใส่เข้าไปในประโยคที่แต่ง

100 common phrases and sentence patterns   English Speaking Course

001. Are you sure…?   คุณแน่ใจ (มั้ยว่า)...
002. Are you used to?   คุณเคยชินกับ....(มั้ย?)
003. As far as…   เท่าที่ (ฉัน) (สามารถ).......
004. As far as… (is) (am) (are) concerned,…  ตามที่ (เขา)(ฉัน) (มัน) เกี่ยวข้อง.....
005. Be careful with…  ระวัง (นะ)
006. But this doesn’t mean that…  แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า
007. By the way…   อนึ่ง, อีกอย่างหนึ่ง, เออนี่....
008. Compared to…  เมื่อเปรียบเทียบกับ....
009. Did you use to…  คุณเคย.....มั้ย?
010. Don’t ever…  อย่าได้..... (เชียว)
011. Do you agree…?  คุณเห็นด้วย....มั้ย?
012. Do you carry this in…?   คุณมี (เบอร์, ขนาด,สี) นี้ .... มั้ย?
013. Do you have… available?  คุณมี ... (ว่าง,เหลืออยู่,มีขาย)... มั้ย?
014. Do you mind…?   คุณจะรังเกียจไหม (ถ้า)......
015. Do you feel like…?  คุณอยากจะ.... มั้ย?
016. Shouldn’t we…?  ไม่ดีหรือ (ถ้าเราจะ).....
017. Have you ever…?   คุณได้เคย (ไป,เห็น,พบ, ฯลฯ).... มั้ย?
018. Not…until…  ไม่...จนกว่า….;  ยังไม่ได้.... จนกระทั่ง.....
019. He is as… as…  เขา,มัน  (จน,เก่ง,น่าเบื่อ ฯลฯ) .....ยังกับ....
020. He is either…or…  เขาไม่....ก็.....
021. He is so… that… เขา...มากจนกระทั่ง......
022. He is not only… but also… เขาไม่เพียง ... แต่ยัง....
023. Help yourself to…เชิญบริการ(อาหาร)ให้ตัวเอง
024. How about…? เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับ....
025. How come…?  ทำไม(ถึงได้เป็นอย่างนั้น)?
026. How dare you…! คุณ กล้าดี/ถือดี ยังไง(ถึงได้)...
027. How do you like…? คุณชอบ(มัน)มากมั้ย?
028. How long does it take…? มันนาน/ใช้เวลาเท่าใด (ในการ)...
029. How often…?   บ่อยแค่ไหน
030. I bet… ฉัน กล้าพูด/พนัน ได้เลยว่า...
031. I can hardly believe that… ฉันแทบไม่เชื่อเลยว่า...
032. I can’t help… ฉันอดไม่ได้ (ที่จะ)...
033. I can’t say… ฉันไม่สามารถพูดได้ว่า...
034. I cannot wait to… ฉัน(แทบ)รอไม่ไหวแล้ว ที่จะ...
035. I dare say…ฉันกล้าพูด(ได้เลยว่า)....
036. I’d like you to… ฉันอยากให้คุณ....
037. I’d hate for you to…ฉันไม่อยากเลย/ไม่ต้องการเลย ให้คุณ....
038. If it hadn’t been for…ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่า...
039. If there is one thing that… me, it’s… ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่...ฉัน, สิ่งนั้นก็คือ....
040. I have no idea… ฉันไม่รู้ว่า...
041. I have got to… ฉันต้อง...
042…. as… as possible   ---มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
043. I’ll let you know… ฉันจะบอกให้คุณรู้ เมื่อ/ถ้า....
044. I’d be grateful… ฉันจะขอบคุณมาก(ถ้า)....
045. I’m afraid… ฉันเกรงว่า
046. I’m calling to…ฉันโทรมาเพื่อจะ(บอก/เตือน/ย้ำ ฯลฯ)ว่า....
047. I’m looking forward to… ฉันตั้งตารอที่จะ....
048. I’m not really happy with… ฉัน ไม่ค่อยชอบ/ไม่ค่อยมีความสุขกับ ----เท่าไหร่นัก
049. I’m thinking about… ฉันกำลังคิดถึงเรื่อง/เกี่ยวกับ...
050. I really go for… ฉัน ชอบ/อยากได้- - เป็นพิเศษ
051. It is… that… มันคือ (คน/สิ่งของ)ที่....
052. It’s too bad that… มันน่าเสียดายที่...
053. It’s my fault for… เป็นความผิดของฉันเอง ในเรื่อง/ที่...
054. It’s not that… but… มันไม่ใช่ (เป็นอย่างนั้น) แต่ (เป็นอย่างนี้)...
055. It’s on the tip of my tongue. มันติดอยู่ที่ริมฝีปากนี่เอง(=น่าจะนึกออก แต่ยังนึกไม่ออก)
056. It’s said that… เขาว่ากันว่า....
057. It’s up to… มัน แล้วแต่/ขึ้นอยู่กับ (คุณ/พวกเรา/ฯลฯ) ที่จะ....
058. It’s your turn…ถึง ตา/คิว/รอบ/เวร ของคุณแล้ว (ที่จะ)....
059. It may surprise you, but… คุณอาจจะประหลาดใจ หากรู้ว่า...
060. I have been… ฉันได้ (เป็น/อยู่/คือ) ตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเวลานี้
061. I’ve had enough of…ฉันเบื่อเต็มที่แล้วกับ....
062. I wonder if…? ฉันอยากจะรู้ว่า.....ได้หรือไม่?
063. I would rather… than… ฉัน ชอบ/อยากทำ (อันนี้) มากกว่า (อันนั้น)...
064. No matter what…ไม่ว่าอะไร/อย่างไร....
065. No wonder…ไม่ต้องประหลาดใจ(เลยว่า)....
066. Now that I (come to) think about it,…ตอนนี้ฉันได้คิดแล้ว(ว่า)..
067. Once you…เมื่อ/ทันทีที่ คุณ.....
068. … only to find…---แต่กลับพบ(ว่า)--
069. On one hand…on the other hand… ในด้านหนึ่ง.... แต่ในอีกด้านหนึ่ง/ในทางตรงกันข้าม....
070. See that…ระวังไว้ให้ดีว่า...
071. Speaking of…เมื่อพูดถึง/เมื่อได้พูดแล้วเกี่ยวกับ....
072. Thanks to…เนื่องมาจาก/เพราะว่า
073. Thank you for…  ขอบคุณที่....
074. The first thing I’m going to do when… is…สิ่งแรกที่ฉันจะทำเมื่อ...ก็คือ....
075. The more…the more…    ยิ่ง.... ก็ยิ่ง....
076. There is nothing as…as…ไม่มีอะไรที่...เท่ากับ....
077. There is nothing I like better than…ไม่มีอะไรที่ฉันชอบมากไปกว่า
078. We’d be better off without…  ถ้าไม่มี...ก็คงดีว่านี้
079. We’d better…เราน่าจะ/ควรจะ....
080. We may as well… เรา... ลองทำดู... ก็ดี
081. What becomes of…?อะไรเกิดขึ้นกับ (เขา)ล่ะ?
082. What can I do for…?จะให้ผมทำอะไรเพื่อ--- บ้างครับ?
083. What do you mean by…?  คุณหมายความว่าอย่างไร (ที่พูดว่า/ที่ทำอย่างนั้น/ที่ฯลฯ)
084. …what-do-you-call-it (what·cha·ma·call·it) ใช้เรียก คน/สิ่งของ ที่ท่านไม่รู้จักชื่อหรือนึกชิ่อไม่ออก
085. What do you say…?  คุณจะว่ายังไง/คุณมีความเห็นว่ายังไง  เกี่ยวกับ....
086. What… for… สิ่งนั้น  เพื่ออะไร
087. What if…?  จะเป็นยังไงถ้า....
088. What I’m trying to say is… เรื่องที่ฉันพยายามจะบอกก็คือ...
089. What’s the matter with…? อะไรคือ ปัญหา(ของ) / อุปสรรค(เกี่ยวกับ)...
090. What would you do if…?  คุณจะทำยังไงถ้า....
091. What’s the use of…?  มันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรที่จะ....
092. What’s your favorite…? อะไรคือ...ชิ้นโปรด/ของโปรด/คนโปรด ของคุณ?
093. Where can I…?  ฉันจะไป (หา/พบ/ฯลฯ) ได้ที่ไหน?
094. Where there is… there is… ที่ใดมี( -ก- ) ก็ต้องมี (-ข-)
095. Whether or not…  ไม่ว่าจะ..... หรือไม่.....
096. Why not…?  ทำไมไม่...ล่ะ?
097. Would you care for …?  คุณจะ รับประทาน/ดื่ม/ลอง/ฯลฯ ไหมคะ?
098. You are not to… คุณต้องไม่...
099. You can never… too…คุณไม่ได้(ทำ)มากเกินไปหรอกในการที่จะ....
100. You only have to…in order to…คุณต้อง(ทำอย่างนี้) เพื่อ(ให้ได้อย่างนั้น)
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com