7 หมวดบทสนทนา ภาษาอาเซียน

ASEAN logo

สวัสดีครับ

ที่ลิงค์นี้ http://hilight.kapook.com/view/77380

มาฝึกพูด ภาษาอาเซียน ต้อนรับประชาคมอาเซียน

ได้รวบรวมถ้อยคำสนทนาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ใน 7 หมวด คือหมวดทักทาย หมวดอาหาร หมวดการนับเลข หมวดช็อปปิ้ง หมวดอำนวยความสะดวก - หมวดสกุลเงิน  และ- หมวดการเดินทาง  ผมดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ จึงขอนำมาฝากครับ

ประเทศเมียนมาร์

ประเทศกัมพูชา

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศลาว

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศบรูไน

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศเวียดนาม

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.