ประเทศเวียดนาม

ASEAN logo

ลิงค์ที่มาของข้อมูล: http://hilight.kapook.com/view/77380

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ปี 2558 ประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะ ซึ่งการเข้าสู่อาเซียนนั้นจะส่งผลให้ประเทศของเรา และประเทศสมาชิก รวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม,  พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์  เวียดนาม และไทย จะรวมกันเป็นกลุ่มก้อน และเป็นจุดยืนใหญ่ในการต่อรองกับประเทศนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก ก็จะมีเสรีในการลงทุนทำธุรกิจ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมอันดีงามร่วมกัน

          และแน่นอนเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงจำเป็นที่จะต้องมี "ภาษาอาเซียน" เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานของประเทศสมาชิก ซึ่งภาษาดังกล่าวคือ "ภาษาอังกฤษ" นั่นเอง ส่วนในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนมาฝากกัน เพื่อให้เพื่อน ๆ ลองซ้อมพูด ซ้อมออกเสียง เพื่อว่าประเทศสมาชิกมาเยี่ยมเมืองไทยของเรา เราจะได้กล่าวต้อนรับได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้พวกเขากันค่ะ

 

ประเทศเวียดนาม
 
- หมวดทักทาย


คำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 สวัสดี ซินจ่าว 
 อากาศดีจัง แด็ปเจิ่ย
สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง 
 ฉันสบายดี ขอบคุณ    โตย-เขว่-ก่าม-เกิน    
พบกันใหม่   แหนกัปหลาย   
 ขอบคุณ   ก๊าม เอิน  
 นอนหลับฝันดี    จุ๊กหงูงอน  
  เชิญ  จ่าวหมึ่ง
ไม่เป็นไร   โคงซาวเดิว
 ยินดีที่ได้รู้จัก เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...   
 ลาก่อน ต๋ามเบียด  
ใช่     เวิง 
ไม่ใช่         คง  
 อากาศร้อนมาก เจิ่ยหนอง 
อากาศหนาวมาก   เจิ่อยแหล่ง    
งานยุ่ง      เบิ่น-เหวียก  
ฉันชื่อ…   โตย-เตน-หล่า 

  

- หมวดอาหาร

 

คำศัพท์ 
คำอ่าน 
 อาหารเช้า บื๋อซ้าง  
 อาหารกลางวัน เบื๋อเจือ 
 อาหารเย็น   โด่อันโต้ย  
 อาหารค่ำ   เบื๋อโต้ย
 ข้าว   ก๋าว
 น้ำ   เนื้อก
 กาแฟ ก่าเฟ  
 นม เสือ     
 เนื้อหมู ฐิดเลิ่น
 ไก่ ก่า
 ปลา ก๊า 
 เนื้อวัว ฐิตบ่อ
 ผัก เรา
 ผลไม้ ฮวากว๋า
 อร่อย งอน 
 เผ็ด ไก 
 หวาน    หงอด
 เปรี้ยว จัว  
 เค็ม หมัน - หมวดการนับเลข

 

 คำศัพท์  คำอ่าน 
 หนึ่ง หมด  
 สอง ฮาย 
 สาม บา 
 สี่ โบ๊น
 ห้า นัม 
 หก   เซ๊า 
 เจ็ด ไบ๋ 
 แปด ต้าม 
 เก้า ชิ้น
 สิบ   เหมื่อย 
 วัน ไหง่
 สัปดาห์   เตวิ่อน
 เดือน ท้าง 
 ปี นัม   
กี่โมงแล้ว  เบยเหซ่อหล่าเม้ยเหซ่อ 
 ชั่วโมง เส่อ (เตี้ยง)
 นาที     ฟุ๊ด- หมวดช็อปปิ้งคำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 ราคาเท่าไหร่ ก๊ายไหน่ซ้าบาวเญียว   
 ลดราคาได้ไหม   เบิดเดือกคง 
 เงินทอน โด๋ย  
 เงินสด เตี่ยนหมัด    
 บัตรเครดิต  แถ๋ติ้นหญุง
 ราคาแพง    ดั๊ด
 ราคาถูก   แหร๋ 
 ซื้อ มัว
 ไม่ซื้อ   คงมัว  
 เสื้อผ้า    หวาย    
 รองเท้า  ใหญ่       
 เครื่องสำอาง   โด่ชางเดี๋ยม  
 ยา ท๊วก  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า     เดี๋ยนตื๋อ   
 กระเป๋า   ตุ๊ย  
 กระเป๋าสตางค์  วี้   
 หนังสือเดินทาง โหะเจี้ยว 
ราคาพิเศษ  สา- ดั๊ก- เบียด   
 ส่วนลด     ส่าม สา 
ลดได้ไหม  ส่าม- สา -เดือก-คง- เฮย- ดั๊ด  
 ลดได้      ส่าม- เดือก            
 ลดไม่ได้       คง- ส่าม- เดือก


         
- หมวดอำนวยความสะดวก
 

คำศัพท์ 
 คำอ่าน 
 ห้องน้ำ  หญ่าเหวะซินห์   
 โทรศัพท์     เดี๋ยนทวาย
 บัตรเติมเงิน     แถ่หนาปเดี่ยน 
 โทรศัพท์สาธารณะ    เดี๋ยนทวายโกงโก๋ง 
 โทรศัพท์มือถือ เดี๋ยนทวายซีโด๋ง
 ตู้ ATM    ATM     
 ผ้าเย็น    คันแหลง    
 รองเท้าแตะ  แย้ป   
 ผ้าเช็ดตัว     คันตั้ม   
 ผ้าเช็ดหน้า   คันหมัด 
 กล้องถ่ายรูป กาเมรา 
 กล้องวิดีโอ  มั้ยกวายฟิม    
คอมพิวเตอร์    ไหม- ติ่ง 
 อินเทอร์เน็ต  อิน-เตอร์-เน็ต     


          
- หมวดสกุลเงิน :สกุลเงิน บาท  

เหรียญ  
 คำอ่าน
 1 บาท  โด่งซูหมดบาท  
 2 บาท  ฮายบาท   
 10 บาท   เหมื่อยบาท 
ธนบัตร คำอ่าน 
20 บาท  เต่อฮายเมือยบาท  
 50 บาท   นัมเมือยบาท 
 100 บาท    หมดจำบาท 
500 บาท นัมจำบาท  
1000 บาท   หมดหงี่นบาท  - หมวดการเดินทาง


 

 คำศัพท์  คำอ่าน 
โรงแรม   แค๊กสาน 
 โรงภาพยนตร์  หราปเจี้ยวฟิม    
 โรงละคร หญ่าฮ๊าต  
 โรงพยาบาล   เบ๋งเหวียน  
 พิพิธภัณฑ์ บ๋าวต่าง  
 สถานีตำรวจ  โด่นแก๋งซ้าต    
 ภัตตคาาร หญ่าห่าง  
 ถนน เดื่อง 
 ร้านค้า เกื๋อห่าง
 ห้างสรรพสินค้า เซียวถิ   
 ร้านขายยา เหียวท๊วก 
 สวนสาธารณะ   กงเวียน
 สนามกีฬา เซินเถ๋ทาว   
 สนามบิน    เซินไบ   
 สถานีขนส่งสายเหนือ  จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยบั๊ก
 สถานีขนส่งสายใต้      จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้อนาม  
 สถานีขนส่งสายตะวันออก จ๋ามแซบิ๊ดเฟี้ยดงบั๊ก   
 ธนาคาร เงินห่าง 
 แท็กซี่   ตั๊กซี   
 รถเมล์ แซบิ๊ด 
 รถไฟฟ้า   เต่าเดี๋ยนเจนคง   
 รถไฟฟ้าใต้ดิน โอ๊ง  
 เรือ เถวี่ยน
 รถทัวร์ แซบิ๊ด  
เครื่องบิน  ไม้ไบ