ภาษาEnglishเพื่ออาชีพนวดไทย

 •  คำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำ ตัวอย่างบทสนทนา ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ภาษาเช็ก  <--คลิกอ่านหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาเพื่ออาชีพ
 •  
 •  เราสามารถเชิญชวนหรือเสนอบริการนวดแผนไทยให้กับ ลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเริ่มจากการใช้บทสนทนาสั้นๆ ง่ายๆ ด้วยการขึ้นต้นด้วยคำว่า Massage (มาส-ซาจ) แล้วตามด้วย คำนำหน้าชื่อลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น

  Massage, Sir ? (มาส ซาจ เซ๊อะร์)
  คุณต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Massage, Mister ? (มาส ซาจ มิส เต๊อร์)
  คุณ(ผู้ชาย)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Massage, Miss ? (มาส ซาจ มิส)
  คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Massage, Madam ? (มาส ซาจ แม เดิ๊ม)
  คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  หรือถ้าเราต้องการให้บทสนทนาเชิญชวนมีความสุภาพ มากยิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยการขึ้นต้นประโยคด้วย Would you like a massage…………………. แล้วตามด้วยคำนำหน้าชื่อ ลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น

  Would you like a massage, Sir?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ เซ๊อะร์)
  คุณต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Would you like a massage, Mister?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ มิสเตอร์)
  คุณ(ผู้ชาย)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Would you like a massage, Miss?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ มิส)
  คุณ(สุภาพสตรี)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Would you like a massage, Madam?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ แม เดิ๊ม)
  คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาอื่นๆ ในการสอบถามหรือเชิญชวน ให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ ซึ่งบทสนทนาเหล่านี้ จะมี รูปประโยคที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่เปลี่ยนคำกริยาในประโยค บางตัวเท่านั้น โดยการขึ้นต้นประโยคด้วย Do you want a massage……………… แล้วตามด้วยคำนำหน้าชื่อลูกค้า ชาวต่างชาติ เช่น

  Do you want a massage, Sir?
  (ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ เซ๊อะร์)
  คุณต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Do you want a massage, Mister?
  (ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ มิสเตอร์)
  คุณ(ผู้ชาย)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Do you want a massage, Miss?
  (ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ มิส)
  คุณ(สุภาพสตรี)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  Do you want a massage, Madam?
  (ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ แม เดิ๊ม)
  คุณ(ผู้หญิง)ต้องการรับบริการนวดไหมครับ/คะ

  ตัวอย่าง :

  พนักงานนวด : Good morning , massage, Sir ?
  (กู๊ด มอร์นิ่ง มาส ซาจ เซ๊อะร์)
  สวัสดี(ตอนเช้า)ค่ะ คุณต้องการรับบริการนวด ไหมครับ/คะ
  : Good afternoon, massage, Mister ?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน มาส ซาจ มิสเตอร์)
  สวัสดี(ตอนบ่าย)ครับ คุณผู้ชายต้องการรับบริการ นวดไหมครับ
  : Good afternoon, massage, Miss ?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน มาส ซาจ มิส)
  สวัสดี(ตอนบ่าย)ค่ะ คุณสุภาพสตรีต้องการรับ บริการนวดไหมคะ
  : Good evening, massage, Madam ?
  (กู๊ด อีฝ นิ่ง มาส ซาจ แมเดิ๊ม)
  สวัสดี(ตอนเย็น)ค่ะ คุณผู้หญิงต้องการรับบริการ นวดไหมคะ

  .....................................................................

  พนักงานนวด : Good morning, Would you like a massage, Sir?
  (กู๊ด มอร์นิ่ง วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ เซ๊อะร์)
  สวัสดี(ตอนเช้า)ค่ะ คุณต้องการรับบริการนวดไหมคะ
  : Good afternoon, would you like a massage, Madam?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ มาส ซาจ แม เดิ๊ม)
  สวัสดี(ตอนบ่าย)ครับ คุณผู้หญิงต้องการรับบริการ นวดไหมครับ
  : Good afternoon, Do you want a massage, Mister?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ มิสเตอร์)
  สวัสดี(ตอนบ่าย)ครับ คุณผู้ชายต้องการรับบริการ นวดไหมครับ
  : Good evening, Do you want a massage, Miss?
  (กู๊ด อีฝ นิ่ง ดู ยู ว๊อนท์ เอ มาส ซาจ มิส)
  สวัสดี(ตอนเย็น)ค่ะ คุณสุภาพสตรีต้องการรับบริการ นวดไหมคะ
  การสอบถามข้อมูล และการแนะนำบริการนวดแผนไทย
  บางครั้งชาวต่างชาติอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะรับบริการดี หรือไม่ บางคนก็ยังไม่เคยคิดที่จะนวด ดังนั้นเราจึงควรแนะนำบริการ ให้เขาสนใจในบริการนวดแผนไทยของเรา โดยการบอกลูกค้าว่า การนวดนี้เป็นภูมิปัญญาของไทยเรา คุณจะได้รับบริการนวดที่ดีเยี่ยม จากเรา เราจะให้ราคาพิเศษสุดสำหรับการนวดครั้งนี้แก่คุณ การนวดนี้จะทำให้คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลายได้ ซึ่งคำสนทนา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาใช้ บริการมากขึ้นอีกด้วย

  1. การแนะนำบริการนวดแผนไทย
  ตัวอย่างบทสนทนา

  - I will give you a Traditional Thai Massage.
  (ไอ วิล กิฟ ยู เอ เทริ่ด-ดิ-เชิ่น-เนิ้ล ไท มาส ซาจ)
  ดิฉันจะให้บริการนวดแผนไทยแก่คุณค่ะ

  - I will give you a good massage.
  (ไอ วิล กิฟ ยู เอ กู๊ด มาส ซาจ)
  ผมจะให้บริการนวดที่ดีแก่คุณครับ

  - A massage will relax you.
  (เอ มาส ซาจ วิล ริ-แล็กซ์ ยู)
  การนวดนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ค่ะ

  หรือบางกรณีลูกค้าอาจจะกลัวแพง รวมถึงกลัวว่า ถ้ามารับบริการนวดแล้ว จะมีการเรียกค่าบริการที่สูงเกินจริง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถให้บริการนวดได้ดีจริงหรือไม่ เราควรให้ข้อมูลการบริการที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถโน้มน้าวใจ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเราได้ เช่น

  - I will give you special price for a Thai massage.
  (ไอ วิล กิฝ ยู สะเพ-เชี่ยล ไพร๊ซ์ ฟอร์ เอ ไท มาส ซาจ)
  ดิฉันจะให้ราคาพิเศษแก่คุณในการนวด(แผนไทย) ครั้งนี้ค่ะ

  - I will give you a very good Thai massage.
  (ไอ วิล กิฟ ยู เอ เวริ กู๊ด ไทย มาส ซาจ)
  ดิฉันจะให้บริการนวด(แผนไทย) ที่ดี(มากๆ) แก่คุณค่ะ

  - Guaranteed satisfaction
  (แก-รัน-ทีด แซ๊ท-ทิช-แฟค-เชิ่ล)
  รับประกันความพึงพอใจ

  - Guaranteed satisfaction or your money back.
  (แก-รัน-ทีด แซ๊ท-ทิช-แฟค-เชิ่ล ออร์ ยอร์ มั๊น-นิ แบค)
  รับรองความพึงพอใจ ไม่อย่างนั้นเรายินดีคืนเงินให้คุณค่ะ

  2. การสอบถาม/ให้ข้อมูลบริการนวดแผนไทย

  ทะเบียนลูกค้า/จุดบริการลูกค้า ( Registration / Service Counter)

  จุดบริการลูกค้า เป็นจุดแรกที่ลูกค้ามาติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการในเมืองไทยหรือที่อื่นๆ ในโลกจำเป็น จะต้องมี เพื่อเป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า การนวดแผนไทย เป็นการนำเอาภูมิปัญญาของไทยไปเผยแพร่แก่ชาวโลก เป็นธุรกิจ ขายตรง ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้บริการมืออาชีพได้อย่างไม่รู้จบ ดังนั้นในสถานประกอบการบางแห่งที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีจุดบริการลูกค้าไว้คอยให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการ

  ตัวอย่าง : บทสนทนาสำหรับการสอบถาม/ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ

  - Have you ever tried Traditional Thai Massage ?
  (แฮฟ ยู เอฝ-เว่อะ ไทรด์ เทริ่ด-ดิ๊-เชิ่น-เนิ้ล ไท มาส-ซาจ)
  คุณเคย(ใช้บริการ)นวดแผนไทยมาบ้างหรือเปล่าครับ

  - How often do you have Thai massage ?
  (ฮาว ออฟ-เฟิ่ล ดู ยู แฮฟ ไท มาส-ซาจ)
  คุณนวดแผนไทยบ่อยแค่ไหนคะ

  - Where did you have Thai massage ?
  (แวร์ ดิด ยู แฮฟ ไท มาส-ซาจ)
  คุณเคยนวดแผนไทยจากที่ไหนครับ

  ที่เคาน์เตอร์บริการ ( Service Counter)

  - Do you have the customer card ?
  (ดู ยู แฮฟ เธอะ คัส-ทอ-เม่อะร์ คาร์ด )
  คุณมีบัตรสมาชิกหรือยังคะ

  - Please fill in your details / Fill the form, please.
  (พลีส ฟิล อิน ยอร์ ดิ-เท็ลส์ / ฟิล เธอะ ฟอร์ม พลีส)
  กรุณากรอกรายละเอียดของคุณด้วยค่ะ

  - Did you register here ?
  (ดิด ยู ริ-จิส-เท่อะร์ เฮียร์ )
  คุณเคยลงทะเบียนที่นี่หรือยังครับ

  - Please use this card when you visit us.
  (พลีส ยูส ธีส คาร์ด เว็น ยู วิ-สิท อัส)
  กรุณาใช้บัตรนี้เมื่อคุณมารับบริการที่นี่นะคะ

  - We open everyday.
  (วี โอ-พึ่ล เอฝริ-เดย์)
  เราเปิดบริการทุกวันครับ / ค่ะ

  - We open from Tuesday to Sunday and from 8.30 a.m to 9.00 p.m.
  (วี โอ-พึ่ล ฟอร์ม ทิวซ์-เดย์ ทู ซัน-เดย์ แอนด์ ฟอร์ม ฮาฟ พาร์ท เอท เอ เอ็ม ทู ไนน์ พี เอ็ม)
  เราเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง สามทุ่มค่ะ

  - Do you need an appointment ?
  (ดู ยู นีด แอน อัพ-พอยท์-เม้นท์)
  คุณต้องการนัดในครั้งต่อไปไหมคะ

  - This TTM Practitional gives body massage service.
  (ธีส ที ที เอ็ม แพรค-ทิ-ชั่น นอล กิฟส์ บา-ดิ มาส-ซาจ เซอร์-วิส)
  พนักงานนวดท่านนี้ให้บริการนวดตัวค่ะ

  - This TTM Practitional gives foot service.
  (ธีส ที ที เอ็ม แพรค-ทิ-ชั่น นอล กิฟส์ ฟุท มาส-ซาจ เซอร์-วิส)
  พนักงานนวดท่านนี้ให้บริการนวดเท้าค่ะ

  - We have ten TTM practitionals.
  (วี แฮฟ เท็น ที ที เอ็ม แพค-ทิ-ชั่น-นอลส์)
  เรามีพนักงานนวดทั้งหมด 10 คนครับ

  หมายเหตุ : TTM Practitioner ย่อมาจาก Traditional Thai Massage Practitioner
  อ่านว่า : เทริ่ด-ดิ๊-เชิ่น-เนิ้ล ไท มาส-ซาจ แพรค-ทิช-ชั่น-เน่อะ หมายถึง : บุคลากรนวดแผนไทยหรือพนักงานนวดแผนไทย

  การสอบถามความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  ก่อนที่จะให้บริการนวดแผนไทยแก่ลูกค้าต่างชาตินั้น ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อน ว่าต้องการรับบริการประเภทใด เพราะในการให้บริการ นวดแผนไทยนั้น มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนวดตัว การนวดฝ่าเท้า การนวดน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้นเราสามารถ บอกลูกค้าได้ว่า เรามีบริการนวดชนิดใดบ้างเพื่อให้บริการแก่พวกเขา ในการสนทนาสามารถขึ้นต้นประโยคว่า I can give you a …… (ไอ เคิ่น กีฟ ยู เอ......) ตัวอย่างเช่น

  I can give you a foot massage.

  (ไอ เคิ่น กีฟ ยู เอ ฟุท มาส-ซาจ)
  ผม/ดิฉันให้บริการนวดฝ่าเท้าครับ/ค่ะ
  I can give you a body massage.
  (ไอ เคิ่น กีฟ ยู เอ บา-ดิ มาส-ซาจ)
  ผม/ดิฉันให้บริการนวดตัวครับ/ค่ะ
  We can give you an oil massage.
  (วี เคิ่น กีฟ ยู แอน ออยล์ มาส-ซาจ)
  พวกเรามีบริการนวดน้ำมันครับ/ค่ะ
  We can give you a herbal massage.
  (วี เคิ่น กีฟ ยู เอ เฮอ-เบิ้ล มาส-ซาจ)
  พวกเรามีบริการนวดประคบด้วยสมุนไพรครับ/ค่ะ

  ในการถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการรับบริการ ประเภทไหน เราสามารถใช้ประโยคต่อไปนี้
  ในการสนทนา เช่น
  Which one do you prefer?
  (วิช วัน ดู ยู พริ-เฟอร์)
  คุณต้องการรับบริการนวดแบบไหนครับ/คะ

  I can give you a foot massage and a body massage. Which one do you prefer?
  (ไอ เคิ่น กิฟ ยู เอ ฟุท มาส ซาจ แอนด์ เอ บาดิ มาสซาจ วิช วัน ดู ยู พริ เฟอร์)
  ดิฉันมีบริการนวดเท้า และนวดตัว คุณจะรับบริการ แบบไหนดีคะ

  We can give you a back massage, an oil massage and a herbal massage. Which one do you prefer?

  (วี เคิ่น กิฟ ยู เอ แบ็ค มาสซาจ แอน ออยล์ มาส ซาจ แอนด์ เอ เฮอ เบิ้ล มาส ซาจ วิช วัน ดู ยู พริ เฟอร์)
  เรามีบริการนวด คลายเครียด(นวดหลังและคอ) นวดน้ำมัน และนวดประคบสมุนไพร คุณต้องการรับบริการแบบไหนดีคะ

  What would you like?
  (ว็อท วู๊ด ยู ไล้ค์)
  คุณต้องการ(ชอบ)แบบไหนครับ/คะ

  We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal massage. What would you like?
  (วี เคิ่น กิฟ ยู เอ ฟุท มาส ซาจ เอ บา ดิ มาส ซาจ แอน ออยล์ มาส ซาจ แอนด์ เอ เฮอ เบิ้ล มาส ซาจ ว็อท วู๊ด ยู ไล้ค์)
  เรามีบริการนวดเท้า นวดตัว นวดน้ำมัน นวดประคบสมุนไพร คุณต้องการรับบริการแบบไหนดีคะ

  What kind of massage would you like?
  (ว็อท ไคด์ ออฟ มาส ซาจ วู๊ด ยู ไล้ค์)
  คุณต้องการรับบริการนวดแไหนครับ/คะ

  We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal massage. What kind of massage would you like?
  (วี เคิ่น กิฟ ยู เอ ฟุท มาส ซาจ เอ บา ดิ มาส ซาจ แอน ออยล์ มาส ซาจ แอนด์ เอ เฮอ เบิ้ล มาส ซาจ ว็อท ไคด์ ออฟ มาสซาจ วู๊ด ยู ไล้ค์)
  เรามีบริการนวดเท้า นวดตัว นวดน้ำมัน นวดประคบสมุนไพร คุณต้องการรับบริการแบบไหนดีคะ

  หมายเหตุ : โดยทั่วไปการนวดแผนไทยจะมี 2 ประเภท ได้แก่ การนวดแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ และประเภทที่นิยม และพบเห็นได้ทั่วไปคือการนวดแบบเชลยศักดิ์ (General massage or Cha-loi-sak massage) ดังนั้นผู้ให้บริการนวดสามารถบอกข้อมูล เหล่านี้ให้แก่ผู้รับบริการได้ เช่น

  I will give you the general massage or Cha-loi-sak massage.
  (ไอ วิล กีฝ ยู เธอะ เจ-เน่อะ-รอล มาส-ซาจ ออร์ เชลยศักดิ์ มาสซาจ )
  ผม/ดิฉันจะนวดแบบทั่วไปหรือแบบเชลยศักดิ์ให้แก่คุณครับ/คะ

  การถามและตอบเกี่ยวกับค่าบริการนวด


  ในการให้บริการนวดแผนไทยแก่ลูกค้าชาวต่างชาตินั้น ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือ วิธีการตอบ เมื่อลูกค้า สอบถามอัตราค่าบริการ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า การที่เราจะสามารถ ตอบได้นั้น เราต้องเข้าใจในคำถามเสียก่อน บางร้านค้าอาจจะติด ป้ายบอกอัตราค่าบริการไว้ที่หน้าร้านเพื่อความสะดวกต่อการ รับทราบข้อมูลและการตัดสินใจของลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา
  ตัวอย่าง : ป้ายบอกราคา / อัตราค่าบริการ

  SERVICE RATE
  TRADITIONAL THAI MASSAGE
  1/2 hr. 150 Baht
  1 hr. 250 Baht
  1 hr.(with herbs) 300 Baht
  FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE

  อัตราค่าบริการ
  การนวดแผนไทย(โบราณ)
  ครึ่งชั่วโมง(30 นาที) 150 บาท
  หนึ่งชั่วโมง 250 บาท
  หนึ่งชั่วโมง(ด้วยสมุนไพร) 300 บาท
  นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า

  การสอบถามอัตราค่าบริการที่ลูกค้าชาวต่างชาตินิยมใช้

  - How much?
  (ฮาว มัช)
  ราคา(ค่าบริการ)เท่าไหร่คะ
  - How much is it?
  (ฮาว มัช อิส อิท)
  ราคา(ค่าบริการ)เท่าไหร่คะ
  - How much does it cost?
  (ฮาว มัช ดัส อิท คอซท์)
  ราคา(ค่าบริการ)เท่าไหร่คะ
  - What is the cost?
  (วอท อิส เธอะ คอซท์)
  ราคา(ค่าบริการ)เท่าไหร่คะ

  ในการสอบถามอัตราค่าบริการ บางครั้งลูกค้าอาจถามโดย มีเวลากำกับมาด้วย เช่น
  - How much is it per hour?
  (ฮาว มัช อิส อิท เพอ อาวร์)
  ราคาชั่วโมงละเท่าไหร่ครับ
  - How much is it for one hour?
  (ฮาว มัช อิส อิท ฟอร์ วัน อาวร์)
  คิดราคาชั่วโมงละเท่าไหร่คะ
  - How much is it for half an hour?
  (ฮาว มัช อิส อิท ฟอร์ ฮาล์ฟ แอนด์ อาวร์)
  คิดราคาเท่าไหร่ครับ สำหรับการนวดครึ่งชั่วโมง
  - How much is it for 30 minutes?
  (ฮาว มัช อิส อิท ฟอร์ เธ๊อะ- ทิ มิ-นิทส์)
  คิดราคาเท่าไหร่คะ สำหรับการนวด 30 นาที
  - How much is it for two hours?
  (ฮาว มัช อิซ อิท ฟอร์ ทู อาวร์ส)
  นวด 2 ชั่วโมง คิดราคาเท่าไหร่ครับ

  การตอบอัตราค่าบริการ ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติทราบ
  : 200 baht for foot massage, Miss.
  (ทู ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ ฟุท มาส-ซาจ มิส)
  ราคา 200 บาทสำหรับการนวดเท้าค่ะคุณผู้หญิง
  : 300 baht for body massage, Mister.
  (ธรี ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ บา-ดิ มาส-ซาจ มิสเตอร์)
  ราคา 300 บาทสำหรับการนวดตัวครับ คุณผู้ชาย
  : 250 baht for oil massage, Madam.
  (ทู ฮัน-เดร็ด แอนด์ ฟิฟ-ทิ บาท ฟอร์ ออยล์ มาส-ซาจ แม-เดิ๊ม)
  ราคา 250 บาทสำหรับการนวดน้ำมันค่ะ คุณผู้หญิง
  : 350 baht for herbal massage, Sir.
  (ธรี ฮัน-เดร็ด แอนด์ ฟิฟ-ทิ บาท ฟอร์ เฮอร์-เบิ้ล มาส-ซาจ เซ๊อะร์)
  ราคา 350 บาทสำหรับการนวดสมุนไพรค่ะ ท่าน

  ในการตอบอัตราค่าบริการ บางครั้งเราอาจตอบโดยบอกเวลากำกับไปด้วย เช่น
  - 300 baht per hour.
  (ธรี ฮัน-เดร็ด บาท เพอ อาวร์)
  ราคาชั่วโมงละ 300 บาทครับ
  - 100 baht for one hour.
  (วัน ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ วัน อาวร์)
  ราคาชั่วโมงละ 100 บาทค่ะ
  - 150 baht for half an hour.
  (วัน ฮัน-เดร็ด แอนด์ ฟิฟ-ทิ บาท ฟอร์ ฮาล์ฟ แอน อาวร์)
  ราคา 150 บาทสำหรับ(การนวด) ครึ่งชั่วโมงครับ
  - 500 baht for two hours.
  (ไฟว์ ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ ทู อาวร์ส)
  ราคา 500 บาทสำหรับ(การนวด) 2 ชั่วโมงครับ
  - 1,000 baht for three hours.
  (วัน เธา-แส็นด์ บาท ฟอร์ ธรี อาวร์ส)
  ราคา 1,000 บาทสำหรับ(การนวด)สามชั่วโมงค่ะ
  - 1,500 baht for six hours.
  (วัน เธา-แส็นด์ แอนด์ ไฟว์ ฮันเดรด บาท ฟอร์ ซิก อาวร์ส)
  ราคา 1,500 บาทสำหรับ(การนวด)หกชั่วโมงค่ะ

  ตัวอย่าง :
  : Two hundred baht for foot massage, four hundred baht for body massage and total
  six hundred baht, Madam.

  (ทู ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ ฟุท มาส-ซาจ โฟร์ ฮัน-เดรด บาท ฟอร์ บา-ดิ มาส-ซาจ แอนด์ โท-แท็ล
  ซิกซ์ ฮัน-เดรด บาท, แม-เดิ้ม)
  สองร้อยบาทสำหรับการนวดเท้า สี่ร้อยบาทสำหรับการ นวดตัว รวมทั้งหมด 600 บาทค่ะ คุณผู้หญิง

  : One hundred baht for foot massage, three hundred baht for herbal massage and total
  four hundred baht, Mister

  (วัน ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ ฟุท มาส-ซาจ ธรี ฮัน-เดรด บาท ฟอร์ เออร์เบิ้ล มาส-ซาจ แอนด์ โท-แท็ล
  โฟร์ ฮัน-เดรด บาท, มิสเตอร์)
  หนึ่งร้อยบาทสำหรับการนวดเท้า สามร้อยบาทสำหรับ การนวดตัว รวมทั้งหมด 400 บาทครับ คุณผู้ชาย

  การขอต่อเวลารับบริการนวดแผนไทย
  การนัดหมายเวลาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก


  ในบางครั้งเมื่อลูกค้าได้มีโอกาสมารับบริการนวดแล้ว ส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวต่างชาติมักจะติดใจและอยากกลับมา ใช้บริการอีก หรือบางคนก็พออกพอใจขอต่อเวลานวดออกไปอีก รวมถึงอยากจะกลับมารับบริการอีกครั้งในโอกาสต่อๆ ไป ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประโยคที่ใช้สนทนาโต้ตอบ ในเรื่องการขอต่อเวลานวดและการนัดหมายเวลาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
  เราสามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ในการสอบถาม/พูดคุยกับลูกค้า เกี่ยวกับการขอต่อเวลารับบริการนวด

  ลูกค้า


  :


  Extend the massage time, please.
  (เอ็กซ์-เทน เธอะ มาสซาจ ไทม์ พลีส )
  โปรดต่อเวลานวดให้กับผมหน่อยครับ
  :


  Please continue to massage me.
  (พลีส คอน-ทิ-นิว ทู มาสซาจ มี )
  โปรดนวดต่อไปให้ดิฉันด้วยค่ะ
  พนักงานนวด




  :




  All right, Mister.
  (ออล ไร้ท์ มิสเตอร์)
  All right, Madam.
  (ออล ไร้ท์ แม-เดิ้ม)
  ได้ครับ/ค่ะ คุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
  บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องถามเวลาที่ลูกค้าต้องการต่อเวลานวด ออกไป เช่น
  :


  How long do you want me to continue massaging?
  (ฮาว ลอง ดู ยู ว้อนท์ มี ทู คอน-ทิ-นิว มาสซาจ-อิ้ง)
  คุณต้องการต่อเวลานวดไปนานเท่าไหร่ครับ
  โดยลูกค้าอาจจะตอบกลับมาว่า
  :


  Half an hour, please.
  (ฮาล์ฟ แอนด์ อาวร์ พลีส)
  ครึ่งชั่วโมงครับ
  :


  One hour, please.
  (วัน อาวร์ พลีส)
  หนึ่งชั่วโมงค่ะ
  :


  Two hours, please.
  (ทู อาวร์ส์ พลีส)
  สองชั่วโมงครับ
  ตัวอย่าง : การสนทนาสอบถาม/พูดคุยเกี่ยวกับการขอต่อเวลารับ บริการนวด
  ลูกค้า


  :


  Massage me for another 30 minutes, please.
  (มาสซาจ มี ฟอร์ เอะ-นัธ-เธ่อะร์ เธอะ-ทิ มิ-นิทส์ พลีส)
  โปรดนวดต่อให้ดิฉันอีก 30 นาทีด้วยค่ะ
  :


  Massage me for another one hour, please.
  (มาสซาจ มี ฟอร์ เอะ-นัธ-เธอะร์ วัน อาวร์ พลีส)
  โปรดนวดต่อให้ผมอีก 1 ชั่วโมงด้วยครับ
  :


  Massage me for another 2 hours, please.
  (มาสซาจ มี ฟอร์ เอะ-นัธ-เธอะร์ ทู อาวร์ส พลีส)
  โปรดนวดต่อให้ดิฉันอีก 2 ชั่วโมงด้วยค่ะ
  :


  Massage me for another half an hour, please.
  (มาสซาจ มี ฟอร์ เอะ-นัธ-เธอะร์ ฮาล์ฟ แอนด์ อาวร์ส พลีส)
  โปรดนวดต่อให้ผมอีกครึ่งชั่วโมงด้วยครับ
  พนักงานนวด


  :


  Yes, Sir.
  (เยส เซ๊อะร์)
  ได้ครับ/ได้ค่ะ
  :


  All right, Miss.
  (ออล ไร้ท์ มิส)
  ได้ครับ/ได้ค่ะ คุณผู้หญิง
  บางครั้งเราสามารถเสนอหรือนัดหมายเวลาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ นวดกับเราอีกครั้งได้ เช่น
  พนักงานนวด


  :


  Would you like another massage later ?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ เอะ-นัธ-เธ่อะร์ มาสซาจ เลท-เท่อะร์)
  คุณต้องการจะมารับบริการนวดอีกไหมคะ
  :


  Would you like to return for another massage later?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ ทู รี-เทิร์น ฟอร์ เอะ-นัธ- เธ่อะร์ มาสซาจ เลท-เท่อะร์)
  คุณอยากจะกลับมารับบริการนวดอีกไหมครับ
  ลูกค้า





  :





  Yes, I would.
  (เยส ไอ วู๊ด)
  ใช่ครับ/ใช่ค่ะ หรือ
  No, I wouldn’t.

  (โน ไอ วู๊ด-ดึ่น)
  ไม่ละครับ/ไม่ละค่ะ
  ตัวอย่าง : การสนทนานัดหมายเวลาที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการ นวดอีก
  พนักงานนวด


  :


  Would you like to return for another massage later?
  (วู๊ด ยู ไล้ค์ ทู รี-เทิร์น ฟอร์ เอะ-นัธ- เธ่อะร์ มาสซาจ เล-เท่อะร์)
  คุณอยากจะกลับมารับบริการนวดอีกไหมคะ
  ลูกค้า


  :


  Yes, I would.
  (เยส ไอ วู๊ด)
  ใช่ครับ
  พนักงานนวด


  :


  When do you want it?
  (เว็น ดู ยู ว๊อนท์ อิท)
  คุณต้องการจะกลับมารับบริการอีกเมื่อไหร่คะ
  ลูกค้า


  :


  This evening.
  (ธีส อีฝ-นิ่ง)
  เย็นนี้ครับ
  :


  Tomorrow afternoon.
  (ทู-มอ-โร่ว์ แอฟ-เท่อะ-นูน)
  บ่ายวันพรุ่งนี้ครับ
  :


  Next Monday morning.
  (เน็กท์ มัน-เดย์ มอร์-นิ่ง)
  วันจันทร์หน้าตอนเช้าค่ะ
  :


  Next Sunday evening.
  (เน็กท์ ซัน-เดย์ อีฝ-นิ่ง)
  วันอาทิตย์หน้าตอนเย็นค่ะ
  :


  On Friday next week.
  (ออน ฟาย เดย์ เน็กซ์ วีค)
  วันศุกร์หน้าครับ
  :


  How about next Tuesday at around 3 o’clock.
  (ฮาว อะ-เบ้าท์ เน็ก ทิวซ์-เดย์ แอ็ท อะ-ราวด์ ธรี โอ คล็อค )
  บ่าย 3 โมง วันอังคารหน้าเป็นไงครับ
  พนักงานนวด


  :


  It’s O.K. I will be waiting for you.
  (อิท’ส โอ เค ไอ วิล บี เว็ท-ทิ่ง ฟอร์ ยู)
  ได้ครับ แล้วผมจะรอ / ได้ค่ะ แล้วดิฉันจะรอ

  การบอกให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของ
  และการนำสิ่งของกลับไปคืนให้ลูกค้า


  ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวดกับเรา บางครั้งจำเป็นจะต้อง มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าและถอดเครื่องประดับออกจากร่างกายบ้าง เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และเมื่อนวดเสร็จเราก็ควรบอกให้ ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ก่อนออกจากร้าน เพราะไม่เช่นนั้น หากลูกค้าพบว่าตนเองลืมสิ่งของไว้ที่ร้าน แล้วกลับมาหาเพื่อนำ กลับคืนแล้วไม่พบ จะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

  การพูดให้ลูกค้าตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากร้าน

  -


  Please check your belongings before you leave.
  (พลีส เช็ค ยอร์ บิ-ลอง-กิ้งส์ บิ-ฟอร์ ยู ลีฟ)
  กรุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณก่อนออกไปด้วยนะคะ
  -


  Please check your things before you leave.
  (พลีส เช็ค ยอร์ ธิงส์ บิ-ฟอร์ ยู ลีฟ)
  กรุณาตรวจสอบสิ่งของของคุณก่อนออกไปด้วยนะครับ
  การพูดเตือนไม่ให้ลูกค้าลืมสิ่งของต่างๆ ทิ้งไว้
  -


  Please take your belongings with you.
  (พลีส เทค ยอร์ บิ-ลอง-กิ้งส์ วิธ ยู)
  โปรดนำสิ่งของของคุณติดตัวไปด้วยครับ
  -


  Please take your things with you.
  (พลีส เทค ยอร์ ธิงส์ วิธ ยู)
  โปรดนำสิ่งของของคุณติดตัวไปด้วยค่ะ
  ตัวอย่าง : การสนทนาเมื่อลูกค้าลืมสิ่งของต่างๆ ทิ้งไว้
  ลูกค้า


  -


  I left my handbag here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย แฮนด์-แบก เฮียร์)
  ดิฉันลืมกระเป๋าถือไว้ที่นี่ค่ะ
  -


  I left my umbrella here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย อัม-บเรล-ล่ะ เฮียร์)
  ดิฉันลืมร่มไว้ที่นี่ค่ะ
  -


  I left my wallet here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย ว็อล-เล็ท เฮียร์)
  ผมลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่นี่ครับ
  -


  I left my earrings here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย เอีย-ริงส์ เฮียร์)
  ดิฉันลืมต่างหูไว้ที่นี่ค่ะ
  -


  I left my purse here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย เพิร์ส เฮียร์)
  ดิฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่นี่ค่ะ
  -


  I left my bracelet here.
  (ไอ เล็ฟท์ มาย เบรซ เล็ท เฮียร์)
  ดิฉันลืมกำไลไว้ที่นี่ค่ะ
  กรณีที่เราหาสิ่งของที่ลูกค้าลืมไว้ไม่พบ เราควรพูดขอโทษ แล้วบอกไปว่าเราหาสิ่งของนั้นไม่เจอ
  พนักงานนวด


  -


  Sorry. I cannot find it.
  (ซอริ ไอ เคิ่น น็อท ไฟนด์ อิท)
  ขอโทษค่ะ ดิฉันหาสิ่งนั้นไม่พบ
  -


  Sorry. I cannot find them.
  (ซอริ ไอ เคิ่น น็อท ไฟนด์ เธ็ม)
  ขอโทษค่ะ ดิฉันหาสิ่งของเหล่านั้นไม่พบ
  -


  Sorry. I cannot find your lost thing.
  (ซอริ ไอ เคิ่น น็อท ไฟนด์ ยอร์ ลอสท์ ธิง)
  ขอโทษครับ ผมหาสิ่งของของคุณที่สูญหายไม่พบ
  -


  Sorry. I cannot find your lost things.
  (ซอริ ไอ เคิ่น น็อท ไฟนด์ ยอร์ ลอสท์ ธิงส์)
  ขอโทษค่ะ ดิฉันหาสิ่งของของคุณ(หลายชิ้น) ที่สูญหายไม่พบ
  การต่อรองราคา

  เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายหรือการเรียกใช้บริการต่างๆ ที่มักจะมีการเจรจา ต่อรองราคาสินค้ากัน เช่นเดียวกับงานบริการนวด ที่บางครั้งผู้รับบริการอาจจะขอต่อรองราคากับร้านค้า หรือผู้ให้ บริการบ้างในบางครั้ง

  ตัวอย่าง : ประโยคที่ใช้ในการต่อรองราคาของลูกค้า

  - Can you give me a discount?
  (เคิ่น ยู กีฟ มี เอ ดิส-เค๊าท์)
  คุณสามารถให้ส่วนลดแก่ดิฉันได้บ้างไหมคะ

  - Can you lower the price?
  (เคิ่น ยู โล-เว่อะ เธอะ ไพร้ส์)
  คุณสามารถให้ส่วนลดแก่ผมได้บ้างไหมครับ

  - Could I get it at a discount?
  (คลู๊ด ไอ เก็ท อิท แอ็ท เอ ดิส-เค๊าท์)
  ดิฉันจะได้รับส่วนลดบ้างไหมคะ

  - What is the final price?
  (ว็อท อิส เธอะ ไฟ-เนิ่ล ไพร้ซ์)
  ราคาสุดท้าย(ขาดตัว)เท่าไหร่คะ

  ตัวอย่าง : ประโยคที่ใช้โต้ตอบการต่อรองราคาของลูกค้า
  ถ้าสามารถลดราคาให้ลูกค้าได้ ให้ตอบว่า Yes, I can. แล้วตามด้วยราคาที่สามารถลดได้

  - Yes, I can. 200 baht, Madam.
  (เยส ไอ เคิ่น ทู ฮัน-เดร็ด บาท แม เดิ้ม)
  ลดได้(เหลือ) 200 บาทค่ะ คุณผู้หญิง

  - Yes, I can. 100 baht, Mister.
  (เยส ไอ เคิ่น วัน ฮัน เดร็ด บาท มิส เตอร์)
  ลดได้ (เหลือ) 100 บาทครับ คุณผู้ชาย

  ถ้าเราไม่สามารถลดราคาให้ลูกค้าได้ ให้ตอบว่า
  - No, I cannot, Miss. (โน ไอ เคิ่น น็อท มิส) หรือ
  No, I can’t, Miss. (โน ไอ ค๊านท์ มิส)
  ดิฉันไม่สามารถลดราคาให้คุณได้ค่ะ

  - No, I cannot, Mister. This is the final price.
  (โน ไอ เคิ่น น็อท มิสเตอร์ ธีส อิส เธอะ ไฟ-เนิ่ล ไพร้ซ์)
  ดิฉันไม่สามารถลดราคาให้คุณได้ นี่เป็นราคาสุดท้ายแล้วค่ะ

  ตัวอย่าง : การสนทนาต่อรองราคาค่าบริการ

  ผู้ให้บริการ : Good afternoon, Sir. Would you like a Thai massage?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน เซ้อะร์ วู๊ด ยู ไล้ค์ เอ ไท มาส ซาจ) สวัสดี(ตอนบ่าย)ค่ะคุณผู้ชาย
  ต้องการรับบริการนวดแผนไทยไหมคะ
  ผู้รับบริการ : Good afternoon. What is the cost?
  (กู๊ด แอ๊ฟ เท่อะ นูน ว็อท อิส เธอะ คอซท์)
  สวัสดี(ตอนบ่าย)ครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
  ผู้ให้บริการ : 150 baht for foot massage, 300 baht for body massage and 400 baht for herbal massage.
  (วัน ฮัน-เดร็ด แอนด์ ฟิฟ-ทิ บาท ฟอร์ ฟุท มาส-ซาจ ธรี ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ บา ดิ มาส-ซาจ แอนด์ โฟร์ ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร์ เฮอร์-เบิ้ล มาส ซาจ)
  ร้อยห้าสิบบาทสำหรับการนวดเท้า สามร้อยบาท สำหรับการนวดตัว และสี่ร้อยบาทสำหรับการนวด ประคบสมุนไพรค่ะ
  ผู้รับบริการ : Can you give me a discount?
  (เคิ่น ยู กิฟ มี เอ ดิส-เค๊าท์)
  คุณสามารถให้ส่วนลดแก่ผมได้บ้างไหมครับ
  ผู้ให้บริการ : Yes, I can. Which one do you prefer?
  (เยส ไอ เคิ่น วิช วัน ดู ยู พริ-เฟอร์)
  ได้ค่ะ คุณต้องการรับบริการนวดประเภทไหนคะ
  ผู้รับบริการ : Body massage.
  (บา-ดิ มาส ซาจ)
  นวดตัวครับ
  ผู้ให้บริการ : 250 baht for a body massage, Mister.
  (ทู ฮัน-เดร็ด แอนด์ ฟิฟ ทิ บาท ฟอร์ เอ บา-ดิ มาสซาจ มิสเตอร์)
  สองร้อยห้าสิบบาทสำหรับการนวดตัวค่ะ คุณผู้ชาย
  ผู้รับบริการ : O.K. I will do it.
  ( โอ เค ไอ วิล ดู อิท)
  ตกลง ผมจะลองดูครับ
  ผู้ให้บริการ : With pleasure, come this way, please.
  (วิธ เพลส-เช่อะ คัม ธีส เวย์ พลีส)

  ด้วยความยินดี เชิญทางนี้เลยค่ะ

  การบอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วย
  การสอบถามปัญหาสุขภาพว่า ลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือไม่นั้น มีประโยชน์แก่ผู้ให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้ให้บริการ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ ซึ่งจะนำ ไปสู่การปฏิบัติ ในการให้บริการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในภาษาอังกฤษมีประโยคที่ใช้สนทนาโต้ตอบอยู่อย่างหลากหลาย ตัวอย่างการสนทนาสั้นๆ ง่ายๆ ได้แก่

  ถาม : Are you healthy?
  (อาร์ ยู เฮ็ล-ทิ)
  สุขภาพคุณดีใช่ไหมครับ/ค่ะ

  ตอบ : Yes, I am.
  (เยส ไอ แอม)
  ใช่ครับ/ใช่ค่ะ

  หรือ No, I’m not. I don’t feel good.
  (โน แอม น็อท ไอ ด๊นท์ ฟีล กู๊ด)
  ไม่ครับ ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย

  No, I’m not. I don’t feel well.
  (โน แอม น็อท ไอ ด๊นท์ ฟีล เวลล์)
  ไม่ค่ะ ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย)

  Yes, I am. But now I feel stress.
  (เยส ไอ แอม บัท นาว ไอ ฟีล สะเทรท)
  ใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ดิฉันรู้สึกเครียด

  เมื่อรับฟังปัญหาจากลูกค้าแล้วผู้ให้บริการควรพูดว่า
  - I will try to make you feel better.
  (ไอ วิล ทาร์ย ทู เมค ยู ฟีล เบ็ท-เท่อะร์)
  ผม/ดิฉันจะพยายามทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นครับ/ค่ะ

  ตัวอย่าง : การสอบถาม/บอกเล่าเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกค้า
  - Where do you have the bruise ?
  (แวร์ ดู ยู แฮพ เธอะ บรูส)
  ไม่ทราบว่าคุณฟกช้ำบริเวณไหนบ้างครับ

  - Please tell me where does it hurt ?
  (พลีส เทล มี แวร์ ด๊าส อิท เฮิร์ท)
  กรุณาบอกดิฉันว่าคุณเจ็บ(ปวด)บริเวณไหนด้วยคะ

  - May I know what’s wrong with you ?
  (เมย์ ไอ โนว์ ว็อท’ส วร็อง วิธ ยู)
  ดิฉันขอทราบอาการของคุณหน่อยค่ะ

  - Please tell me where do you feel pain ?
  (พลีส เทล มี แวร์ ดู ยู ฟีล เพน )
  กรุณาบอกดิฉันด้วยว่าคุณเจ็บ (ปวด) ตรงไหน

  ตัวอย่าง : การตอบของลูกค้าถึงอาการเจ็บปวด

  - I have a bad upper back.
  (ไอ แฮฟ เอ แบด อัพ เพ่อะร์ แบ็ค)
  ผมปวดเมื่อย(บริเวณ)หลังช่วงบนครับ

  - I have a bad legs.
  (ไอ แฮฟ เอ แบด เลกส์ )
  ดิฉัน(มีอาการ)เมื่อย/ปวดที่ขาค่ะ

  - I feel stiff with my neck.
  (ไอ ฟีล สะทีฟ วิธ มาย เนค)
  ผมรู้สึกเมื่อยที่คอครับ

  - My left ankle hurts.
  (มาย เล็ฟท์ แอง เคิ้ล เฮิร์ทส์)
  ข้อเท้าข้างซ้ายของผมเจ็บ(ปวด)ครับ

  - My forearms hurt.
  (มาย โฟร์อาร์มส เฮิร์ท )
  ดิฉันปวดบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างค่ะ

  - I have an ache with my lower back.
  (ไอ แฮฟ แอนด์ เอค วิธ มาย โลว เว่อะร์ แบ็ค)
  ดิฉันปวดเมื่อยที่หลังช่วงล่างค่ะ

  - I have a problem with my feet.
  (ไอ แฮฟ เอ พร๊อบ-เบลิ่ม วิธ มาย ฟีท)
  ดิฉันมีปัญหาที่เท้า(ทั้งสองข้าง)ค่ะ

  - I have a problem with my calfs.
  (ไอ แฮฟ เอ พร๊อบ-เบลิ่ม วิธ มาย คาล์ฟส์)
  ผมมีปัญหากับน่อง(ทั้งสองข้าง)ครับ

  - I feel stiff with my back.
  (ไอ ฟีล สะทีฟ วิธ มาย แบค)
  ดิฉันรู้สึกเมื่อยที่หลังค่ะ

  - I have an ache with my hip.
  (ไอ แฮฟ แอนด์ เอค วิธ มาย ฮิป)
  ดิฉันปวดเมื่อยที่สะโพกค่ะ

  - My legs pain because I have been standing all day.
  (มาย เลกส์ เพน บิ-เคิซ ไอ แฮฟ บีน สะแตนด์-อิ่ง ออล เดย์)
  ขาของผมปวดเพราะผมยืนมาทั้งวันเลยครับ

  - My back hurts because I lifted heavy things.
  (มาย แบค เฮิร์ทส์ บิ-เคิซ ไอ ลิฟท์ด เฮฟ-วิ ธิงส์)
  หลังของดิฉันปวดเพราะยกของหนักมาค่ะ

  - My calfs hurt because I have been walking all day.
  (มาย คาล์ฟส์ เฮิร์ท บิ-เคิซ ไอ แฮฟ บีน วอล์ค-อิ่ง ออล เดย์)
  น่อง(ทั้งสองข้าง)ของดิฉันปวดเพราะเดินมาทั้งวันเลยค่ะ

  บางครั้งนอกจากลูกค้าชาวต่างชาติ จะบอกให้เราทราบถึง อาการเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยตรงไหนแล้ว เขาอาจจะพูดแสดง ความต้องการใช้บริการนวดของเราว่า
  - I would like a massage to help my legs.
  (ไอ วู๊ด ไล้ค์ เอ มาส ซาจ ทู เฮ็ลพ์ มาย เลกส์ )
  ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ) ขาทั้งสองข้าง ครับ

  - I would like a massage to help my shoulders.
  (ไอ วู๊ด ไล้ค์ เอ มาส ซาจ ทู เฮ็ลพ์ มาย โชล-เดอะร์ส)
  ดิฉันอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ) หัวไหล่ ทั้งสองข้างค่ะ

  - I would like a massage to help my kneecap.
  (ไอ วู๊ด ไล้ค์ เอ มาส ซาจ ทู เฮ็ลพ์ มาย นี แค็ป)
  ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ)ที่สะบ้าครับ

  - I would like a massage to help my wrist.
  (ไอ วู๊ด ไล้ค์ เอ มาส ซาจ ทู เฮ็ลพ์ มาย วริ๊สท์)
  ผมอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ)ที่ข้อมือครับ

  - I would like a massage to help my hip.
  (ไอ วู๊ด ไล้ค์ เอ มาส ซาจ ทู เฮ็ลพ์ มาย ฮิป)
  ดิฉันอยากจะรับบริการนวดเพื่อช่วยเหลือ(อาการ)ที่สะโพกค่ะ

  การพูดถึงประโยชน์ของการนวดแผนไทย


  การนวดแผนไทยของไทยมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การช่วยผ่อนคลายร่างกายในส่วนต่างๆ และในด้านจิตใจนั้น ยังช่วยให้ผู้รับบริการคลายความตรึงเครียดลงได้ และด้วยเหตุที่การนวดมีคุณประโยชน์เช่นนี้ เราจึงควรบอกเล่าให้ลูกค้าได้รับทราบถึงข้อมูลเหล่านี้ด้วย

  ตัวอย่าง : ประโยคสนทนาในการพูดถึงประโยชน์ของการนวด
  - This massage will help your neck.
  (ธีส มาส ซาจ วิล เฮ็ลพ์ ยอร์ เนค)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้คอของคุณดีขึ้นค่ะ

  - This massage will help your feet.
  (ธีส มาสซาจ วิล เฮ็ลพ์ ยอร์ ฟีท)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้เท้าของคุณดีขึ้นครับ

  - This massage will help your arm.
  (ธีส มาสซาจ วิล เฮ็ลพ์ ยอร์ อาร์ม)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้แขนของคุณดีขึ้นค่ะ

  - This massage will help your leg.
  (ธีส มาสซาจ วิล เฮ็ลพ์ ยอร์ เลก)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้ขาของคุณดีขึ้นครับ

  - This massage will help your back.
  (ธีส มาสซาจ วิล เฮ็ลพ์ ยอร์ แบค)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้หลังของคุณดีขึ้นครับ

  - This massage will relieve your strain.
  (ธีส มาสซาจ วิล ริ-ลีฟ ยอร์ สะเทรน)
  การนวดนี้จะช่วยทำให้คุณคลายเครียดได้ครับ

  - This massage will relieve your tension.
  (ธีส มาสซาจ วิล ริ-ลีฟ ยอร์ เทน-เซิ่ล )
  การนวดนี้จะช่วยทำให้คุณคลายเครียดได้ค่ะ

  - A foot massage will relieve stress.
  (เอ ฟุท มาสซาจ วิล ริ-ลิฟ สะเทรท)
  การนวดเท้าจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ

  - A facial massage will relieve tension.
  (เอ เฟช-เซิ่ล มาสซาจ วิล ริ-ลิฟ เทน-เซิ่น)
  การนวดหน้าจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ

  - A back massage will relieve strain.
  (เอ แบ็ค มาสซาจ วิล ริ-ลิฟ สะเทรน)
  การนวดหลังจะช่วยบรรเทาอาการเครียดได้ค่ะ

  - A finger massage will relax your hands.
  (เอ ฟิง-เก่อะร์ มาส ซาจ วิล ริ-แล็กซ์ ยอร์ แฮนด์ส)
  การนวดนิ้วมือจะช่วยให้มือของคุณได้ผ่อนคลายค่ะ

  - A back massage will relax your back and neck.
  (เอ แบค มาส ซาจ วิล ริ-แล็กซ์ ยอร์ แบค แอนด์ เนค)
  การนวดหลังจะช่วยให้หลังและคอของคุณผ่อนคลายครับ

  - A toe massage will relax your foot.
  (เอ โท มาสซาจ วิล ริ-แล็กซ์ ยอร์ ฟุท)
  การนวดนิ้วเท้าจะช่วยให้เท้าของคุณได้ผ่อนคลายครับ

  การแนะนำลูกค้าหลังรับบริการนวด
  - Drink at least 8 glasses of warm water daily.
  (ดริ๊ง แอ็ท ลีสท์ เอท กล๊าส ออฟ วอร์ม วอ-เท่อะร์ เด-ลิ)
  ดื่มน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

  - Please get plenty of rest.
  (พลีส เก็ท เพลน-ทิ ออฟ เรสท์)
  กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ

  - Please drink a big glass of warm water after being massaged.
  (พลีส ดริ้ง เอ บิ๊ก กล๊าส ออฟ วอร์ม วอ เท่อะร์ อาฟ-เทอะ บี-อิ้ง มาสซาจด์ )
  กรุณาดื่มน้ำอุ่นแก้วใหญ่ๆหลังจากการนวด

  - Please exercise regulary.
  (พลีส เอ็ก-เซ่อะไซส์ เร็ก-คิว-ละริ)
  กรุณาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  - Please don’t take any cold shower an hour after being massaged.
  (พลีส ด๊นท์ เทค เอ-นิ โคลด์ ชาว-เอ่อะร์ แอน อาวร์ อาฟเท่อะ บิ-อิ้ง มาสซาจด์ )
  ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการนวด กรุณาอย่าอาบน้ำเย็นนะครับ

  - Please do not wash your feet with cold water an hour after being massaged.
  (พลีส ดู น็อท วอช ยอร์ ฟีท วิธ โคล วอ-เท่อะร์ แอน อาวร์ อาฟ-เท่อะ บิ-อิ้ง มาสซาจด์ )
  ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการนวดเท้า กรุณาอย่าล้างเท้าด้วยน้ำเย็นนะคะ

  - Please avoid eating unwholesome food, such as ; pickled products, alcoholic everages
  and pain killers.

  (พลีส เอ วอยด์ อิท-ทิ่ง อัน-โฮล-ซัม ฟู๊ด ซัค แอส พิค-เคิลด์ โพร-ดักส์ อัล-คอฮอ-ลิค เบฟ-เวอะเรจส์
  แอนด์ เพน คิลเล่อะส์)
  โปรดหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแสลง เช่น ของหมักดอง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาระงับปวด

  การพูดคุยเกี่ยวกับการรับรองวิชาชีพนวดแผนไทย
  มีบางครั้งที่ลูกค้าชาวต่างชาติอาจจะสนใจอยากรับบริการ นวดกับเรา แต่ยังไม่แน่ใจในความปลอดภัย สำหรับเรื่องนี้ ลูกค้าชาวต่างชาติบางคนค่อนข้างจะเคร่งครัดมาก เพราะเขาถือว่าหากได้รับการนวดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เขาได้ เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องสอบถาม ที่มาที่ไปของการประกอบอาชีพของเราเสียก่อน โดยการสอบถามเกี่ยวกับการรับรองวิชาชีพของผู้ให้บริการอย่างเราๆ ก่อนที่จะรับบริการ

  ตัวอย่าง : ประโยคสนทนาในการสอบถาม / พูดคุยเกี่ยวกับการรับรองวิชาชีพนวด

  คำถาม :



  - Where did you learn to massage?
  (แวร์ ดิด ยู เลิน ทู มาสซาจ)
  คุณเรียนการนวดมาจากไหนครับ/คะ
  คำตอบ :



  - I learned at Ruksukapab Traditional Thai Massage.
  (ไอ เลินด์ แอ็ท รักษ์สุขภาพ ไทย เทริ่ด-ดิ-เชิ่น-เนิ้ล มาสซาจ)
  ดิฉันเรียนมาจาก รักษ์สุขภาพนวดแผนไทยค่ะ
  - I learned at Wat Po in Bangkok.
  (ไอ เลินด์ แอ็ท วัด โพธิ์ อิน แบ็ง-ค็อค)
  ดิฉันเรียนมาจากวัดโพธิ์ค่ะ
  - I learned at ……………....………...........…..…..
  (ไอ เลินด์ แอ็ท .................................................)
  ผม/ดิฉันเรียนมาจาก..............................................
  คำถาม :


  - Do you have any certification?
  (ดู ยู แฮฟ เอ-นิ เซอทิ-ฟิเค-ชั่น )
  คุณมีประกาศนียบัตรรับรองหรือเปล่าครับ/คะ
  คำตอบ :



  - Yes, I do. หรือ
  - No, I don’t.
  (เยส ไอ ดู) ดิฉันมีค่ะ
  (โน ไอ ด๊นท์ ) ผมไม่มีครับ
  คำถาม :





  - How long have you been massaging?
  (ฮาว ลอง แฮฟ ยู บีน มาสซาจ-อิ้ง)
  คุณทำงานนวดนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
  - How long have you been doing this?
  (ฮาว ลอง แฮฟ ยู บีน ดู-อิ้ง ธีส)
  คุณทำงานนวดนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ
  คำตอบ :











  - I have been massaging for 3 years.
  (ไอ แฮฟ บีน มาสซาจ-อิ้ง ฟอร์ ธรี เยียร์ส)
  ดิฉันทำงานนวดมาแล้วเป็นเวลา 3 ปีค่ะ
  - I have been doing this for half year.
  (ไอ แฮฟ บีน ดู-อิ้ง ธีส ฟอร์ ฮาล์ฟ เยียร์)
  ผมทำงานนวดมาแล้วเป็นเวลาครึ่งปีครับ
  - I have been massaging for 10 years.
  (ไอ แฮฟ บีน มาสซาจ-อิ้ง ฟอร์ เท็น เยียร์ส)
  ดิฉันทำงานนวดมาเป็นเวลา 10 ปีแล้วค่ะ
  - I have been doing this for one year.
  (ไอ แฮฟ บีน ดู-อิ้ง ธีส ฟอร์ วัน เยียร์)
  ผมทำงานนวดมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วครับ
  คำถาม :


  - When did you learn to massage?
  (เว็น ดิด ยู เลิน ทู มาสซาจ )
  คุณเรียนการนวดมาเมื่อไหร่ครับ
  คำตอบ :





  - Last year. หรือ In 1998.
  (ลาส เยียร์) (อิน ไนน์-ทีน ไนน์-ติ-เอท)
  เมื่อปีที่แล้วครับ ในปี ค.ศ. 1998(พ.ศ.2541)ค่ะ
  - Last month. หรือ In 2004.
  (ลาส มั้นธ์) (อิน ทู เธาแส็นด์ แอนด์ โฟร์ )
  เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ ในปี ค.ศ. 2004(พ.ศ.2547)ค่ะ

   

   

  การให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าก่อนให้บริการนวดแผนไทย

  ในการให้บริการนวดแผนไทยนั้น ก่อนที่จะให้บริการนวด เราจะต้องให้ลูกค้าชาวต่างชาติเตรียมตัวก่อนรับบริการ ซึ่งประกอบ ไปด้วย

  A. สถานประกอบการส่วนใหญ่มักจะให้ลูกค้าถอดรองเท้า เครื่องประดับต่างๆ ออกจากร่างกายเสียก่อนที่จะเข้ารับบริการนวด ซึ่งรวมถึงสัมภาระ สิ่งของต่างๆ ของลูกค้าด้วย

  ตัวอย่าง :
  - Take off your shoes, please.
  (เทค ออฟ ยอร์ ชูส์ พลีส)
  กรุณาถอดรองเท้า(ของคุณ)ด้วยครับ

  - Take off any jewelry, please.
  (เทค ออฟ เอ-นิ จู-แอ็ล-ริ พลีส)
  กรุณาถอดเครื่องประดับ(ที่สวมใส่อยู่)ด้วยค่ะ

  - Take off your watch, please.
  (เทค ออฟ ยอร์ ว็อทช์ พลีส)
  กรุณาถอดนาฬิกา(ข้อมือ)ของคุณด้วยค่ะ

  - Take off your eyeglasses, please.

  (เทค ออฟ ยอร์ อาย กลาสส์ พลีส)
  กรุณาถอดแว่นตา(ของคุณ) ด้วยค่ะ

  - Keep your belongings with you, please.
  (คีฟ ยอร์ บิ-ลอง-คิ่งส์ วิธ ยู พลีส)
  กรุณาเก็บสิ่งของไว้กับตัวด้วยค่ะ

  - Keep your things with you, please.
  (คีฟ ยอร์ ธิงส์ วิธ ยู พลีส)
  กรุณาเก็บสิ่งของไว้กับตัวด้วยค่ะ

  - Keep your jewelry with you, please.
  (คีฟ ยอร์ จู-แอ็ล-ริ วิธ ยู พลีส)
  กรุณาเก็บเครื่องประดับไว้กับตัวคุณด้วยค่ะ

  B. ต่อจากนั้น มักจะให้ลูกค้าทำความสะอาดร่างกาย บางส่วนที่จะทำการนวด เช่น เท้า ขา เป็นต้น ในสถานที่ที่ทาง สถานประกอบการจัดเตรียมไว้

  ตัวอย่าง :

  - Wash your feet, please.
  (วอช ยอร์ ฟีท พลีส)
  กรุณาล้างเท้า(ทั้ง 2 ข้างของคุณ)ด้วยค่ะ

  - Please have your feet cleaned.
  (พลีส แฮฟ ยอร์ ฟีท คลีนด์)
  กรุณาทำความสะอาดเท้า(ของคุณ)ด้วยครับ

  - Wash your hands, please.
  (วอช ยอร์ แฮนด์ส พลีส)
  กรุณาล้างมือ(ทั้ง 2 ข้างของคุณ)ด้วยค่ะ

  - Wash your legs, please.
  (วอช ยอร์ เลกส์ พลีส)
  กรุณาล้างขา(ของคุณ)ด้วยครับ

  C. หลังจากนั้นจะให้ลูกค้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลองที่ทาง สถานประกอบการจัดไว้ให้ เพื่อง่ายต่อการให้บริการนวด

  ตัวอย่าง :

  - Go to the changing room, please.
  (โก ทู เธอะ เช้น-จิ้ง รูม พลีส)
  เชิญที่ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวค่ะ

  - Please change your clothes in this room.
  (พลีส เช้นจ์ ยอร์ โคลทส์ อิน ธีส รูม)
  กรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องนี้ค่ะ

  - Change your clothes, please.
  (เช้นจ์ ยอร์ โคลทส์ พลีส )
  กรุณาเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณด้วยครับ

  - Please wear these loose clothes.
  (พลีส แวร์ ธีส ลูซ โคลทส์)
  กรุณาสวมเสื้อผ้าหลวมๆ เหล่านี้ด้วยค่ะ

  - These are loose clothes that you can wear.
  (ธีส อาร์ ลูซ โคลทส์ แธ็ท ยู เคิ่น แวร์)
  เหล่านี้เป็นเสื้อผ้าหลวมๆ ที่คุณสามารถใส่ได้ค่ะ

  - Please keep your key locker.
  (พลีส คีฟ ยอร์ คีย์ ล็อค-เค่อะร์)
  กรุณารับกุญแจตู้เก็บของด้วยครับ

  คำสั่งที่ใช้ในการให้บริการนวดแผนไทย


  การให้บริการนวดแผนไทยนั้น เราจำเป็นจะต้องให้ลูกค้า ชาวต่างชาติปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนท่าในการนวดบ้าง เช่น จากนั่งเป็นนอน จากนอนคว่ำให้เป็นนอนหงาย จากก้มศรีษะ ให้เป็นเงยศรีษะ จากยืดขาเป็นงอเข่า เป็นต้น เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะรู้จักการสนทนาเพื่อบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนท่าตามที่เรา ต้องการ เพื่อความสะดวกในการทำงานของเรา ด้วยการใช้ ประโยคคำสั่งที่สุภาพต่างๆ ตัวอย่าง เช่น

  - Come this way to the massage room, please.

  (คัม ธีส เวย์ ทู เธอะ มาส-ซาจ รูม พลีส)
  เชิญทางนี้เพื่อไปห้องนวดค่ะ

  - Please sit down on the foot massage chair.
  (พลีส ซิท ดาวน์ ออน เธอะ ฟุท มาส-ซาจ แชร์)
  เชิญนั่งบนเก้าอี้สำหรับนวดเท้าค่ะ

  - Please sit on the chair and put your feet on this stool.
  (พลีส ซิท ออน เธอะ แชร์ แอนด์ พุท ยอร์ ฟีท ออน ธีส ซะทูล)
  เชิญนั่งบนเก้าอี้และวางเท้าของคุณไว้บนเก้าอี้รองเท้าตัวนี้

  - Please adjust the back of the chair to your comfort.
  (พลีส แอ็ด-จัสท์ เธอะ แบ๊ค ออฟ เธอะ แชร์ ทู ยอร์ คอม-ฟอร์ท)
  โปรดปรับระดับพนักของเก้าอี้ตามความสบายของคุณค่ะ

  - Rest both of your feet on this stool.
  (เรสท์ โบท ออฟ ยอร์ ฟีท ออน ธีส ซะทูล)
  พักเท้าของคุณลงบนเก้าอี้รองเท้าตัวนี้ค่ะ

  - Please roll up your pants above the knees.
  (พลีส โรล อัพ ยอร์ แพ้นท์ส เอ-โบฟ เธอะ นีส์)
  กรุณาพับขากางเกงของคุณไว้เหนือเข่า

  - Relax and enjoy, if you hurt, please let me know.
  (รีแล็กซ์ แอนด์ เอ็น-จอย อิฟ ยู เฮิร์ท พลีส เล็ท มี โนว์)
  ทำตัวให้สบายๆ หากรู้สึกเจ็บ โปรดบอกฉันด้วยค่ะ

  - Please stretch your legs.
  (พลีส ซะ-เทร็ท ยอร์ เล็กส์)
  โปรดเหยียดขาด้วยค่ะ

  - Please bend your left knee.
  (พลีส เบนด์ ยอร์ เล็ฟท์ นี )
  กรุณางอเข่าซ้ายขึ้นด้วยค่ะ

  - Please raise up your feet.
  (พลีส เรส อัพ ยอร์ ฟีท)
  กรุณายกเท้า(ทั้งสองข้าง)ขึ้นด้วยค่ะ

  - Please straight out your foot.
  (พลีส ซะเทรท เอ้าท์ ยอร์ ฟุท)
  กรุณาวางเท้า(หนึ่งข้าง)ตรงๆ ด้วยค่ะ

  - Rest your right foot on this stool.
  (เรสท์ ยอร์ ไร้ท์ ฟุท ออน ธีส ซะทูล)
  พักเท้าข้างขวาของคุณลงบนเก้าอี้รองเท้าตัวนี้

  - Please roll up your sleeves above the elbows.
  (พลีส โรล อัพ ยอร์ สะลีฝ เอ-โบฟ ดิ เอล-โบว์ส)
  กรุณาพับแขนเสื้อ(ทั้งสองข้าง)ของคุณไว้เหนือข้อศอกด้วยครับ

  - If you are ready, please lie on your back.

  (อิฟ ยู อาร์ เรด-ดิ พลีส ไล ออน ยอร์ แบ็ค)
  ถ้าคุณพร้อมแล้ว กรุณานอนหงายด้วยครับ

  - Lie on your stomach, please.

  (ลาย ออน ยอร์ ซะโท-มัค พลีส)
  โปรดนอนคว่ำด้วยค่ะ

  - Lie on your back, please.
  (ลาย ออน ยอร์ แบ็ค พลีส)
  โปรดนอนหงายด้วยครับ

  - Lie on your left side, please.
  (ลาย ออน ยอร์ เล็ฟท์ ไซด์ พลีส)
  โปรดนอนตะแคงซ้ายด้วยครับ

  - Lie on your right side, please.

  (ลาย ออน ยอร์ ไร้ท์ ไซด์ พลีส)
  โปรดนอนตะแคงขวาด้วยค่ะ

  - Please bend both of your knees.
  (พลีส เบนด์ โบธ ออฟ ยอร์ นีส์)
  กรุณางอเข่าทั้งสองข้างด้วยครับ

  - Give me your left hand please.

  (กีฝ มี ยอร์ เล็ฟท์ แฮนด์ พลีส)
  กรุณาส่งมือซ้ายคุณให้ดิฉันด้วยค่ะ

  - Give me your right hand please.
  (กีฝ มี ยอร์ ไร้ท์ แฮนด์ พลีส)
  กรุณาส่งมือขวาคุณให้ดิฉันด้วยค่ะ

  - Please turn to your left side.
  (พลีส เทิร์น ทู ยอร์ เล็ฟท์ ซายด์)
  กรุณานอนตะแคงซ้ายด้วยค่ะ

  - Please turn to your right side.
  (พลีส เทิร์น ทู ยอร์ ไร้ท์ ซายด์)
  กรุณานอนตะแคงขวาด้วยค่ะ

  - Please raise up both of your legs.
  (พลีส เรส อัพ โบธ ออฟ ยอร์ เลกส์)
  โปรดยกขาทั้งสองข้างของคุณขึ้น

  - Please raise up your left leg.
  (พลีส เรส อัฟ ยอร์ เล็ฟท์ เลก)
  กรุณายกขาซ้ายขึ้นด้วยค่ะ

  - Please let me have both of your hands.
  (พลีส เล็ท มี แฮฟ โบธ ออฟ ยอร์ แฮนด์ส)
  กรุณาส่งมือทั้งสองข้างของคุณมาให้ดิฉันด้วยค่ะ

  - Please sit cross legged facing the wall.
  (พลีส ซิท ครอส เลกด์ เฟซ-ซิ่ง เธอะ วอลล์)
  โปรดนั่งขัดสมาธิ แล้วหันหน้าไปทางข้างฝาผนังด้วยครับ

  - I am going to press a little harder on your foot.
  (ไอ แอม โก-อิ้ง ทู เพรส เอ ลิท-เทิ้ล ฮาร์ด-เด่อะ ออน ยอร์ ฟุท)
  ดิฉันจะกดน้ำหนักให้มากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยบนเท้าของคุณ

  - Allow me to massage your arm, your head and your back please.
  (แอล-โลว์ มี ทู มาส ซาจ ยอร์ อาร์ม ยอร์ เฮด แอนด์ ยอร์ แบ็ค พลีส)
  อนุญาตให้ฉันนวดแขน ศรีษะ และหลังของคุณด้วยค่ะ

  - I will press a little harder on your back.
  (ไอ วิล เพรส เอ ลิท-เทิ้ล ฮาร์ด-เด่อะ ออน ยอร์ แบ็ค)
  ผมจะกดให้หนักขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยบนหลังของคุณครับ

  - Close your eyes, please.
  (โคส ยอร์ อายส์ พลีส)
  กรุณาหลับตาด้วยค่ะ

  - Don’t be tense, please.
  (ด๊นท์ บี เท็นซ์ พลีส)
  โปรดอย่าเกร็งนะคะ

  - Please relax.
  (พลีส รี-แล็กซ์)
  กรุณาทำตัวสบายๆ นะครับ

  - Sit down, please.
  (ซิท ดาวน์ พลีส)
  กรุณานั่งลงด้วยค่ะ

  - Please lift your left arm.
  (พลีส ลิฟท์ ยอร์ เล็ฟท์ อาร์ม)
  โปรดยกแขนซ้ายของคุณขึ้นด้วยค่ะ

  - Please lift your right arm.
  (พลีส ลิฟท์ ยอร์ ไร้ท์ อาร์ม)
  โปรดยกแขนขวาของคุณขึ้นด้วยครับ

  - Please lower your arms.
  (พลีส โล-เว่อะร์ ยอร์ อาร์มส์)
  กรุณาลดแขน(ทั้งสองข้าง) ต่ำลงด้วยค่ะ

  - Please raise your head.
  (พลีส เรส ยอร์ เฮด)
  กรุณายกศรีษะของคุณขึ้นด้วยครับ

  - Please raise your chin.
  (พลีส เรส ยอร์ ชิน)
  กรุณาเงยหน้าขึ้นด้วยค่ะ

  - Please lower your chin.

  (พลีส โล-เว่อะร์ ยอร์ ชิน)
  กรุณาก้มหน้าลงด้วยครับ

  - Please raise your head slowly.
  (พลีส เรส ยอร์ เฮด สะโล-ลิ)
  กรุณายกศรีษะของคุณขึ้นอย่างช้าๆด้วยค่ะ

  - Please hold my hand.
  (พลีส โฮลด์ มาย แฮนด์)
  กรุณาจับที่มือของดิฉันด้วยค่ะ

  - Please squeeze my hand.
  (พลีส สะควีซ มาย แฮนด์)
  กรุณาบีบที่มือของฉันด้วยค่ะ

  - Please make a fist.
  (พลีส เมค เอ ฟิท)
  กรุณากำหมัดด้วยครับ

  - Please spread your finger apart.
  (พลีส สะเปรด ยอร์ ฟิง-เก่อะร์ เอ-พาร์ท)
  กรุณาแยกนิ้วมือของคุณออกจากกันด้วยค่ะ

  - Please raise both of your arms up.
  (พลีส เรส โบธ ออฟ ยอร์ อาร์มส์ อัพ)
  กรุณายกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้วยครับ

  - Please stretch your legs out.
  (พลีส สะเตรท ยอร์ เลกส์ เอ๊าท์)
  โปรดเหยียดขาทั้งสองข้างของคุณ(ออกไป)ด้วยครับ

  - Please stretch your arms out.
  (พลีส สเตรท ยอร์ อาร์มส์ เอ๊าท์)
  โปรดเหยียดแขนทั้งสองข้างของคุณ(ออกไป)ด้วยค่ะ

  การถามและตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า


  การนวดแผนไทยจะให้ได้ผลดีจะต้องมีการสื่อสารสองทาง บุคลากรนวดแผนไทยหรือที่เรียกว่า TTM :Traditional Thai Massage Practitioner ที่มีความรู้และประสบการณ์ จะนวดตามหลักแนะแนว ของทฤษฏีการแพทย์แผนไทย กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นในการนวด และปฎิบัติอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ บุคลากรนวดสามารถสังเกตุจาก ปฏิกริยาตอบสนองของผู้รับบริการนวด ซึ่งประกอบไปด้วย
  ภาษากาย : สามารถสังเกตุได้จากปฎิกริยาตอบสนองของ ผู้รับบริการ ที่มีความสบาย รู้สึกผ่อนคลาย หรือแสดงอาการเจ็บปวดระหว่างการนวด
  การพูดคุย /
  สอบถาม :
  ผู้นวดสามารถใช้ทักษะการสนทนา สอบถาม ความพึงพอใจ หรือความต้องการของผู้รับบริการได้ และถ้าผู้รับบริการเคยใช้บริการนวดมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง เราสามารถดูข้อมูลจากการบันทึกการให้บริการในครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบถามครั้งต่อไปได้

  การสอบถามความรู้สึกของผู้รับบริการขณะทำการนวด

  ประโยคที่ใช้
  คำอ่าน
  คำแปล
  Are you feeling OK ? อาร์ ยู ฟีล ลิ่ง โอ เค คุณรู้สึกสบายดีไหมครับ
  Are you feeling all right? อาร์ ยู ฟีล ลิ่ง ออล ไร้ท์ คุณรู้สึกสบายดีไหมคะ
  Are you feeling better? อาร์ ยู ฟีล ลิ่ง เบ็ท เท่อะร์ คุณรู้สึกสบายขึ้นไหมครับ
  How do you feel ? ฮาว ดู ยู ฟีล คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
  Do you feel pain ? ดู ยู ฟีล เพน คุณรู้สึกเจ็บไหมคะ
  Do you feel well ? ดู ยู ฟีล เวลล์ รู้สึกสบายดีไหมครับ
  Is it too hard for you ? อิส อิท ทู ฮาร์ด ฟอร์ ยู แรงไปไหมคะ
  Is it too light for you ? อิส อิท ทู ไล้ท์ ฟอร์ ยู เบาไปไหมครับ
  Do you feel ache around this area? ดู ยู ฟีล เอค อะราวน์ด ธีส เอ เรีย คุณรู้สึกเจ็บบริเวณนี้ไหมคะ

  การสอบถามความรู้สึกของผู้รับบริการขณะทำการนวด

  เราสามารถสอบถามลูกค้าว่าที่เรานวดอยู่นั้นหนักหรือเบาเกินไปหรือไม่ ได้ว่า
  - Am I massaging too hard?
  แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทู ฮาร์ด
  ผมนวดแรงไปหรือเปล่าครับ

  - Am I massaging too soft?
  แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทู ซอฟท์
  ดิฉันนวดเบาไปหรือเปล่าคะ

  - Am I massaging too strong?
  แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทู สะทร็อง
  ผมนวดแรงไปหรือเปล่าครับ

  - Am I massaging too weak?
  แอม ไอ มาสซาจ-อิ้ง ทู วีค
  ดิฉันนวดเบาไปหรือเปล่าคะ

  ลูกค้าสามารถตอบได้ว่า
  - Yes, a bit too hard.
  เยส เอ บิท ทู ฮาร์ด
  ใช่ แรงไปหน่อยครับ

  - Yes, a bit too soft.
  เยส เอ บิท ทู ซอฟท์
  ใช่ เบาไปหน่อยค่ะ

  ตัวอย่าง : การตอบของลูกค้าเมื่อถูกสอบถาม
  ถ้าลูกค้ารู้สึกสบายดี จะตอบว่า

  - Yes, I am.
  เยส ไอ แอม.
  ครับ ผมรู้สึกสบายดี

  - Yes, much better.
  เยส มัช เบ็ท-เท่อะร์
  ค่ะ ดิฉันรู้สึกดีขึ้นมาก

  - Yes, a little.
  เยส เอ ลิท-เทิ้ล
  ค่ะ รู้สึกดีขึ้นบ้าง

  ถ้าลูกค้ารู้สึกไม่ค่อยสบาย หรือน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็น จะตอบว่า

  - No, I’m not.
  โน แอม น็อท
  ไม่ ผม/ดิฉันไม่รู้สึกดีขึ้นเลย

  - No, I don’t.
  โน ไอ ด๊นท์
  ไม่ ผม/ดิฉันไม่รู้สึกดีขึ้นเลย

  ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ค่อยสบาย เราควรพูดขอโทษไปก่อน แล้วต่อด้วยคำพูดที่ว่า เราจะพยายามทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือสบายขึ้น เช่น

  - Sorry, Mister.
  ซอ ริ มิสเตอร์
  ขอโทษค่ะ คุณผู้ชาย

  - Sorry, Madam.
  ซอ ริ แม เดิ๊ม
  ขอโทษค่ะ คุณผู้หญิง

  - I will try to make you feel better.
  ไอ วิล ไทร์ ทู เมค ยู ฟีล เบ็ท-เท่อะร์
  ดิฉันจะพยายามทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้น/ดีขึ้นค่ะ

  การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า


  ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่จะมารับบริการนวดนั้น มักจะมี อาการปวดเมื่อยหรือไม่สบายตัวในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเขามักจะบอกเล่า อาการให้เราฟัง แต่ถ้าเขาไม่บอก เราก็สามารถสอบถามจากเขาได้ เช่น สุขภาพของเขาดีไหม เป็นปกติหรือเปล่า หรือมีสิ่งใดที่ผิดปกติ หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

  ตัวอย่าง : การพูดคุย/สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า

  ประโยคที่ใช้สอบถาม
  ประโยคที่ใช้ตอบ
  Are you healthy?
  (อาร์ ยู เฮ็ล-ทิ)
  สุขภาพของคุณดีใช่ไหมครับ
  Yes, I am. (เยส ไอ แอม) หรือ
  No, I am not. (โน ไอ แอม น็อท)
  ใช่ครับ / ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ / ค่ะ
  Is your health all right ?
  (อิส ยอร์ เฮ็ลธ์ ออลล์ ไร้ท์)
  สุขภาพของคุณดีใช่ไหมคะ
  Yes, it is. (เยส อิท อิส) หรือ
  No, it is not. (โน อิท อิส น็อท)
  ใช่ครับ / ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ / ค่ะ
  Do you have any disease?
  (ดู ยู แฮฟ เอ-นิ ดิ-ซิส)
  คุณมีโรคประจำตัวหรือเปล่าครับ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I do not. (โน ไอ ดู น็อท)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Did you have any operations?
  (ดิ๊ด ยู แฮฟ เอ-นิ ออพ-เพ่อะเร-ฌั่นส์)
  คุณเคยรับการผ่าตัดมาหรือเปล่าครับ
  Yes, I did. (เยส ไอ ดิด) หรือ
  No, I did not. (โน ไอ ดิ๊ด น็อท)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you have any specific illness?
  (ดู ยู แฮฟ เอ-นิ ซะพิ-ซีฟ-อิค อิล-เนส )
  คุณมีโรคประจำตัวไหมคะ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t. (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you have any health problems?
  ( ดู ยู แฮฟ เอ-นิ เฮ็ลธ์ พร็อบ-เบลิ้มส์ )
  คุณมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าครับ

  หรือสามารถพูดสั้นๆ ได้ว่า
  Any health problems ?
  (เอ-นิ เฮ็ลธ์ พร็อบ-เบลิ้มส์)
  คุณมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าคะ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t. (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ





  ตัวอย่าง : การพูดคุย/สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า

  ประโยคที่ใช้สอบถาม
  ประโยคที่ใช้ตอบ
  Do you feel pain around this area ?
  (ดู ยู ฟีล เพน เอ-ราวด์ ธีส แอ-เรีย)
  รู้สึกเจ็บ(ปวด)บริเวณนี้ไหมครับ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t. (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Does it hurt at all time ?
  (ด๊าส อิท เฮิร์ท แอ็ท ออล ไทม์)
  มันเจ็บ/ปวดตลอดเวลาใช่ไหมคะ
  Yes, it does. (เยส อิท ด๊าส)หรือ
  No, it doesn’t.(โน อิท ด๊าส อึ้นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you feel stress out ?
  (ดู ยู ฟิล ซะเทรส เอ๊าท์)
  คุณรู้สึกเครียดอยู่หรือเปล่าครับ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t. (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you pregnant ?
  (ดู ยู พเร็ก-แน็นท์)
  คุณตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t. (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ค่ะ หรือ ไม่ใช่ค่ะ
  Are you on any medication ?
  (อาร์ ยู ออน เอ นิ เม-ดิเค-ชั่น)
  ช่วงนี้คุณรับประทานยาอยู่ใช่ไหมคะ
  Yes, I am. (เยส ไอ แอม) หรือ
  No, I am not. (โนไอ แอม น็อท)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Are you having your monthly period right now ?
  (อาร์ ยู แฮพ-วิ่ง ยอร์ มันท์-ลิ เพีย-เรียด ไร้ท์ นาว)
  คุณกำลังมีรอบเดือนอยู่ใช่ไหมคะ
  Yes, I am. (เยส ไอ แอม) หรือ
  No, I am not.(โน ไอ แอม น็อท)
  ใช่ค่ะ หรือ ไม่ใช่ค่ะ
  Does your monthly period come regulary ?
  (ด๊าส ยอร์ มันท์-ลิ เพีย-เรียด คัม เร็ก-คิ ละริ)
  ประจำเดือนของคุณมาปกติใช่ไหมคะ
  Yes, it does.(เยส อิท ด๊าส) หรือ
  No, it doesn’t. (โน อิท ด๊าส อึ้นท์)
  ใช่ค่ะ หรือ ไม่ใช่ค่ะ
  Have you ever had any operation or accident ?
  (แฮฟ ยู เอ-เว่อะร์ แฮด เอ-นิ ออ-เพ่อะ-เร-ชั่น ออร์ แอค-ซิ-เด้นท์)
  คุณเคยได้รับอุบัติเหตุหรือรับการผ่าตัดบ้างไหมครับ
  Yes, I have. (เยส ไอ แฮฟ) หรือ
  No, I haven’t. (โน ไอ แฮฟ อึ้นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ

  ตัวอย่าง : การพูดคุย/สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า

  ประโยคที่ใช้สอบถาม
  ประโยคที่ใช้ตอบ
  Does someone in your family have heart disease or high blood pressure ?
  (ด๊าส ซัม-วัน อิน ยอร์ แฟ-มิลิ แฮฟ ฮาร์ท ดิ-ซีส ออร์ ไฮ บลัด เพรส-เช่อะ)
  มีใครในครอบครัวของคุณเป็นโรค หัวใจหรือความดันสูงใช่ไหมคะ
  Yes, he does. (เยส ฮี ดาส)หรือ
  No, he doesn’t. (โน ฮี ด๊าส อึ้นท์)

  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ

  Have you been sleeping well at night ?
  (แฮฟ ยู บีน ซะลีพ-พิ่ง เวลล์ แอ็ท ไน้ท์)
  เมื่อคืนหลับสบายดีใช่ไหมครับ

  Yes, I have. (เยส ไอ แฮฟ) หรือ
  No, I haven’t. (โนไอ แฮฟ อึ้นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ

  Have you been eating normally?
  (แฮฟ ยู บีน อีท-ทิ่ง นอร์-แม็ล-ลิ)
  คุณรับประทานอาหารได้เป็นปกติ ใช่ไหมคะ
  Yes, I have. (เยส ไอ แฮฟ) หรือ
  No, I haven’t.
  (โนไอ แฮฟ อึ้นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you exercise regulary ?
  (ดู ยู เอ็ก-เซอะไซส์ เร็ก-คิว-ลาริ)
  คุณออกกำลังกายเป็นประจำใช่ไหมครับ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t.
  (โน ไอ ด๊นท์)
  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Have you been having normal bowels movement ?
  (แฮฟ ยู บีน แฮฟ-วิ่ง นอร์-มอล บาว-เอ็ลส์ มูฝ-เม้นท์)
  คุณขับถ่ายเป็นปกติใช่ไหมครับ

  Yes, I have. (เยส ไอ แฮฟ) หรือ
  No, I haven’t.
  (โน ไอ แฮฟ อึ้นท์)

  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ

  Do you have any pain in your knees, the top of the thigh or calf ?
  (ดู ยู แฮฟ เอ-นิ เพน อิน ยอร์ นีส์ เดอะ ท็อป ออฟ เดอะ ไธ้ ออร์ คาล์ฟ)
  คุณเจ็บ(ปวด) บริเวณหัวเข่า ต้นขา หรือน่องใช่ไหมครับ
  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t.
  (โน ไอ ด๊นท์)


  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ
  Do you have any pain in your the top of the arm, elbow, wrist or hand ?
  (ดู ยู แฮฟ เอ-นิ เพน อิน ยอร์ เดอะ ท็อป ออฟ ดิ อาร์ม เอล- โบว์ ริซท์ ออร์ แฮนด์)
  คุณเจ็บ(ปวด) บริเวณต้นแขน ข้อศอก ข้อมือ หรือที่มือใช่ไหมครับ

  Yes, I do. (เยส ไอ ดู) หรือ
  No, I don’t.
  (โน ไอ ด๊นท์)

  ใช่ครับ/ค่ะ หรือ ไม่ใช่ครับ/ค่ะ

   ดูหัวข้อถัดไปจาก แทกถ้านล่าง มีตัวอย่างบทสนทนา และคำศัพท์ที่จำเป็น

   

   


  Comments
  Anonymous
  Comment
  Cancel
  You do not have permission to add comments.